Ga direct naar de content

Drs. Monique Vahedi Nikbakht - Van de Sande

Promovenda Multidisciplinaire zorgverlening

Monique is werkzaam als onderzoeker bij Kenniscentrum Zorginnovatie. Voornamelijk binnen de onderzoekslijn Samenhang in Zorg en als kerndocent voor een dag per week verbonden aan de masteropleiding Advanced Nursing Practice van Hogeschool Rotterdam. Kenmerkend zijn haar strategisch inzicht, toekomstgerichtheid en verantwoordelijkheidsbesef.

Monique studeerde verpleegkunde en algemene sociale wetenschappen. Zij werkte jarenlang in de sector zorg als verpleegkundig dag-, avond- en nachthoofd, zorgmanager, beleidsmedewerker en als projectleider van diverse innovatieve projecten. Tegenwoordig is zij werkzaam als onderzoeker bij Kenniscentrum Zorginnovatie. Voornamelijk binnen de onderzoekslijn Samenhang in Zorg en als kerndocent voor 1 dag per week verbonden aan de masteropleiding Advanced Nursing Practice van Hogeschool Rotterdam. Kenmerkend zijn haar strategisch inzicht, toekomstgerichtheid en verantwoordelijkheidsbesef.

Promotieonderzoek

In Nederland heeft de overheid de ambitie om continue levenseindezorg te bieden onafhankelijk van de plaats waar de patiënt met een palliatieve zorgvraag verblijft. Palliatieve zorg is bij uitstek multidisciplinaire zorg waarbij de samenwerking tussen organisaties van wezenlijk belang is om continuïteit van zorg bij patiënten te kunnen waarborgen. Een goede samenwerking in netwerk- en ketenverband is temeer noodzakelijk daar patiënten in de laatste levensfase te maken krijgen met zowel transities in ziekte als in zorg. Het proefschrift geeft:

  • Inzicht in transities in ziekte en zorg,
  • De samenwerking tussen professionals en
  • De complexiteit van het implementeren van zorginnovaties die multidisciplinaire samenwerking moeten bevorderen.

Kernpublicaties

  • Vahedi Nikbakht, C.V.M., Rijt, C.C.D. van der, Visser, A.Ph., & Pruyn, J.F.A., (2005). Function of local networks in palliative care. A Dutch view. Journal of Palliative Medicine, 8, 808-815.
  • Vahedi Nikbakht-van de Sande, C.V.M., Braat, C., Visser, A.Ph, Delnoij, M.J, & Staa, A.L. van, (2013). Why a carefully designed, nurse-led intervention failed to meet expectations: The case of the Care Programme for Palliative Radiotherapy. European Journal of Oncology Nursing. http://dx.doi.org/10.1016/j.ejon.2013.11.005.
  • Vahedi Nikbakht-van de Sande C.V.M., Baar–Poort, C., Baar, F.P.M., Boogaard, R., Dekkers, A., Dijk, E. van, Hamming, A., Zoon, C., Staa, A.L. van, Voorham, A.J.J., & Visser, A.Ph. (2012). Minder knelpunten in de palliatieve zorg door implementatie van het Zorgprogramma Palliatieve Eerstelijnszorg (ZPE). Nederlands-Vlaams Tijdschrift voor Palliatieve Zorg (NVTPZ), 2012;(3-4):13-29.
  • Vahedi Nikbakht, C.V.M., & Visser, A.Ph. (2012). Ketenzorg kun je niet geven; Over de paradox van het ontketenen in de palliatieve ketenzorg. Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen, 90(3):149-51.
  • Mulders, G., Wee, E.M. de, Vahedi Nikbakht – van de Sande C.V.M., Kruip, M.J.H.A., Elfrink, E.J., & Leebeek, F.W.G. (2012). E-learning improves knowledge and practical skills in haemophilia patients on home treatment: a randomized controlled trial. Erasmus University Medical Center Rotterdam University of Applied Sciences - Expertise Center Innovations in Care, Rotterdam, The Netherlands. Haemophilia (impact factor: 2.6). 03/2012; 18(5):693-8. DOI:10.1111/j.1365-2516.2012.02786.x pp.693-8

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.