Ga direct naar de content

Drs. Monique de Bruijn-Smolders

Promovenda Zelfregulerend leren en studiesucces

Monique is promovenda ‘zelfregulerend leren en studiesucces in het hoger onderwijs’ bij Kenniscentrum Zorginnovatie aan Hogeschool Rotterdam. Voor dit promotieonderzoek is Monique tevens verbonden als buitenpromovenda aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, vakgroep Psychologie. Monique combineert haar werkzaamheden als promovenda met die van hogeschooldocent bij de masteropleiding Advanced Nursing Practice, aan Hogeschool Rotterdam.

Promotieonderzoek zelfregulerend leren en studiesucces in het hoger onderwijs

Zelfregulerend leren bestaat uit een groot aantal zelfregulerende leerprocessen, bijvoorbeeld: plannen, het toepassen van leerstrategieën en het inschakelen van hulpbronnen. Hoewel een aantal zelfregulerende leerprocessen verband blijkt te hebben met studiesucces op de lange termijn (studievoltooiing), is er nog veel te onderzoeken naar welke zelfregulerende leerprocessen studie drop out en studievertraging in het eerste leerjaar voorspellen. In dit promotieonderzoek staan dan ook de volgende twee onderzoeksvragen centraal:

  1. Welke zelfregulerende leerprocessen voorspellen studie drop out, studievertraging, dan wel studiesucces, van eerstejaars studenten in het hoger onderwijs?
  2. Hoe kunnen de zelfregulerende leerprocessen van eerstejaars studenten in het hoger onderwijs worden getraind met als doel meer studiesucces?

Monique de Bruijn verdedigt op 16 november 2017 haar proefschrift aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. 

Onderwijs

Monique combineert haar werkzaamheden als onderzoeker met die van hogeschooldocent bij de masteropleiding Advanced Nursing Practice (MANP) aan Hogeschool Rotterdam. Haar aandachtsgebieden binnen de MANP zijn zelfregulatie, toetsing, interbeoordelaarsbetrouwbaarheid, masterthesebegeleiding, studieloopbaancoaching en het trainen van leermeesters.

Naast haar werkzaamheden binnen de MANP leidt Monique docenten en leermeesters in de gezondheidszorg op tot portfolio assessor (denk aan verpleegkundigen, ergotherapeuten, verpleegkundig specialisten, artsen, medisch specialisten). Ook verzorgt zij kalibratiesessies voor docenten en leermeesters die portfolio assessments of andere toetsvormen afnemen met als doel het optimaliseren van de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid.

Publicatie(s)

Van Drs. Monique de Bruijn-Smolders

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.