Menu Zoeken English

Dr. Karin Verkerk

Oud-medewerker kenniscentrum

Sinds 1997 is dr. Karin Verkerk verbonden aan Hogeschool Rotterdam, Instituut voor Gezondheidszorg (IvG) als docent.

Ook is zij docent aan het Erasmus MC en Stichting Opleidingen Musculoskeletale Therapie (SOMT). Als docent probeert zij de snijvlakken tussen onderwijs, reguliere patiëntenzorg en wetenschappelijk onderzoek dichter bij elkaar te brengen. Om op alle drie domeinen competent te blijven geeft ze les, praktiseert ze in de eerstelijn bij het Spine & Joint Centre en Fysiodocwerk, en heeft ze in 2015 een fellowship verworven van het Wetenschappelijk College Fysiotherapie. Karin doet momenteel onderzoek naar de prognose van chronische rugklachten in de eerste lijn.

Fellowship

Tussen 2009 en 2014 heeft Karin bij Kenniscentrum Zorginnovatie een promotieonderzoek gedaan naar het klinische beloop en prognostische factoren bij mensen met chronische aspecifieke rugpijn. Een jaar lang heeft zij 1760 patiënten met chronische aspecifieke lage rugpijn gevolgd die een intensieve multidisciplinaire therapie kregen bij het revalidatiecentrum Spine & Joint Centre in Rotterdam. Het ging om mensen bij wie eerdere behandelingen in de eerste en tweede lijn niet hadden geholpen. Ze stelde vast dat bij 60% van de patiënten werkelijk herstel optreedt. Dankzij haar onderzoek ligt er nu een model over potentiele prognostische factoren die herstel kunnen beïnvloeden.

Na haar promotieonderzoek wilde Karin haar bevindingen toetsen bij een vergelijkbare andere populatie om deze daarna in de dagelijkse praktijk te kunnen gebruiken. In februari 2015 heeft zij als eerste fysiotherapeut een persoonlijk fellowship van het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (Wetenschappelijk College Fysiotherapie) ontvangen om gedurende twee jaar twee dagen per week vervolgonderzoek te gaan doen naar deze vraag.

Over het proefschrift

In 2014 heeft Karin haar proefschrift 'Chronic Non-Specific Low Back Pain: Course and prognosis' verdedigd. Zij heeft onderzoek gedaan naar de prognostische factoren en het beloop over een periode van een jaar bij mensen met chronische aspecifieke rugpijn die hierbinnen een twee maanden therapieprogramma hebben gevolgd bij het Spine & Joint Center in samenwerking met de afdeling Huisartsengeneeskunde van het Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam.

Minors

Betrokken bij de volgende minors

Project(en)

Van Dr. Karin Verkerk

Publicatie(s)

Van Dr. Karin Verkerk

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen