Dr. Madelon Bronner

Senior Onderzoeker

Madelon Bronner is sinds 2017 senior onderzoeker bij het project Betere Transitie bij Diabetes van Kenniscentrum Zorginnovatie en coördineert het onderzoeksgedeelte van het project. Van oorsprong is Madelon Bronner psychologe.

Betere Transitie bij Diabetes

In elk deelnemend ziekenhuis bij dit project wordt dossieronderzoek verricht onder alle jongeren die in de periode 01-01-2012 t/m 31-12-2014 zijn overgestapt van de kinder- naar de volwassenenzorg. Daarnaast wordt per ziekenhuis in kaart gebracht hoe de huidige stand van zaken met betrekking tot de transitiezorg is. Madelon Bronner coördineert het onderzoeksgedeelte van dit project. 

Achtergrond

Madelon Bronner heeft in 2002 haar studie Psychologie afgerond aan de Universiteit van Amsterdam. Vervolgens werkte zij als psycholoog en onderzoeker in het Emma Kinderziekenhuis. Zij promoveerde in 2009 op de psychische gevolgen die een ziekenhuisopname van een kind met zich mee kan brengen. Daarnaast werkte Madelon als universitair docent aan de VU Amsterdam bij de afdeling Psychologie en Pedagogiek. De afgelopen jaren deed zij onderzoek naar patiëntparticipatie in de spreekkamer bij de afdeling Gezondheidscommunicatie van de Universiteit van Amsterdam.

Promotieonderzoek

Traumatic – the psychological impact of a pediatric intensive care treatment

Eén op de tien kinderen die met een levensbedreigende aandoening opgenomen zijn geweest op de intensive care voor kinderen Care, ontwikkelt binnen een jaar een posttraumatische stressstoornis (PTSS). Ook tien procent van de ouders krijgt PTSS als hun kind daar terecht is gekomen. Madelon Bronner ondervroeg kinderen en hun ouders drie en negen maanden na de zieknhuisopname. Een voorgeschiedenis van psychische klachten en eerdere traumatische gebeurtenissen, verhogen de kans op het ontstaan van PTSS. Ook de stressreactie tijdens de opname lijkt van belang voor het ontwikkelen van de stoornis.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.