Menu Zoeken English

Lectoraat Publieke Zorg en Preventie voor Jeugd

van dr. Patricia Vuijk

"20 procent van de Rotterdamse jongeren tussen 0 en 23 heeft extra aandacht en zorg nodig."

Dr. Patricia Vuijk Lector Publieke Zorg en Preventie voor Jeugd

Nu de landelijke overheid de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg naar de gemeenten verlegt, krijgt de gemeente Rotterdam te maken met ingrijpende veranderingen. Samenwerkende instellingen moeten het accent bij hun begeleiding, behandeling en zorg leggen op een integrale aanpak, preventie, vroegtijdige ondersteuning en het versterken van de eigen kracht van jeugdigen en gezinnen.

Patricia Vuijk ontwikkelt en verbetert door middel van praktijkgericht effectonderzoek professionaliseringsprogramma's voor onderwijs- en zorgprofessionals (in opleiding). Hiervoor zal ze nauw samenwerken met instellingen uit de beroeps- en onderwijspraktijk en met andere kennisinstituten.

Onderzoek

Jeugdigen met een zorgvraag zijn vaak aangewezen op meerdere instellingen en beroepsgroepen. Onderzoek naar de effectiviteit van de programma's die onderwijs- en zorgprofessionals aan jeugdigen aanbieden, en onderzoek naar welke kennis, vaardigheden en attituden dit van professionals vraagt, zijn daarom belangrijk. Deze professionals hebben ieder hun eigen achtergrond en kennis en verschillen bijvoorbeeld in de mate waarin ze met evidence-based richtlijnen werken. Samenhangende, effectieve zorg wordt hierdoor bemoeilijkt. Zelfs over elementaire vragen is onvoldoende informatie: in hoeverre maken jeugdigen hun hulpverleningstraject af, zijn ze tevreden, zijn de doelen gerealiseerd en zijn problemen afgenomen? Ook is meer onderzoek nodig naar zogeheten therapeutische factoren zoals de kwaliteit van de werkrelatie tussen jeugdige en professional en de mate waarin zij overeenstemming hebben over het gekozen behandeltraject.

Het onderzoek van Patricia Vuijk moet bijdragen aan een beter levensloopperspectief voor Rotterdamse jeugdigen en de opleiding van onderwijs- en zorgprofessionals optimaliseren.

Onderzoekslijn

Het lectoraat Publieke Zorg en Preventie voor Jeugd is onderdeel van de onderzoekslijn Samenhang in Zorg van Kenniscentrum Zorginnovatie.

Samenwerking

Yulius Academie en Yulius OnderwijsHorizon Onderwijs en JeugdzorgStichting BOORErasmus Universiteit RotterdamErasmus MC/Sophia KinderziekenhuisVU Amsterdam.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.