Ga direct naar de content

Dr. Patricia Vuijk

Lector Publieke Zorg en Preventie voor Jeugd

Orthopedagoge Patricia Vuijk is sinds 1 december 2013 lector Publieke Zorg en Preventie voor Jeugd bij Kenniscentrum Zorginnovatie. Ze is daarnaast werkzaam als Universitair Docent bij de Capaciteitsgroep Pedagogische Wetenschappen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Over Patricia Vuijk

Patricia Vuijk heeft orthopedagogiek gestudeerd aan de Universiteit Leiden en deed eerder de Lerarenopleiding Basisonderwijs aan Hogeschool Rotterdam. Ze heeft als leerkracht jarenlang in het speciaal basisonderwijs gewerkt.

Lectoraat Publieke Zorg en Preventie voor Jeugd

"20 procent van de Rotterdamse jongeren tussen 0 en 23 heeft extra aandacht en zorg nodig."

Nu de landelijke overheid de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg naar de gemeenten verlegt, krijgt de gemeente Rotterdam te maken met ingrijpende veranderingen. Samenwerkende instellingen moeten het accent bij hun begeleiding, behandeling en zorg leggen op een integrale aanpak, preventie, vroegtijdige ondersteuning en het versterken van de eigen kracht van jeugdigen en gezinnen.

Patricia Vuijk ontwikkelt en verbetert door middel van praktijkgericht effectonderzoek professionaliseringsprogramma's voor onderwijs- en zorgprofessionals (in opleiding). Hiervoor zal ze nauw samenwerken met instellingen uit de beroeps- en onderwijspraktijk en met andere kennisinstituten.

Onderzoek

Jeugdigen met een zorgvraag zijn vaak aangewezen op meerdere instellingen en beroepsgroepen. Onderzoek naar de effectiviteit van de programma's die onderwijs- en zorgprofessionals aan jeugdigen aanbieden, en onderzoek naar welke kennis, vaardigheden en attituden dit van professionals vraagt, zijn daarom belangrijk. Deze professionals hebben ieder hun eigen achtergrond en kennis en verschillen bijvoorbeeld in de mate waarin ze met evidence-based richtlijnen werken. Samenhangende, effectieve zorg wordt hierdoor bemoeilijkt. Zelfs over elementaire vragen is onvoldoende informatie: in hoeverre maken jeugdigen hun hulpverleningstraject af, zijn ze tevreden, zijn de doelen gerealiseerd en zijn problemen afgenomen? Ook is meer onderzoek nodig naar zogeheten therapeutische factoren zoals de kwaliteit van de werkrelatie tussen jeugdige en professional en de mate waarin zij overeenstemming hebben over het gekozen behandeltraject.

Het onderzoek van Patricia Vuijk moet bijdragen aan een beter levensloopperspectief voor Rotterdamse jeugdigen en de opleiding van onderwijs- en zorgprofessionals optimaliseren.

Het lectoraat Publieke Zorg en Preventie voor Jeugd is onderdeel van de onderzoekslijn Samenhang in Zorg van Kenniscentrum Zorginnovatie.

Samenwerking Onderwijs

Patricia Vuijk begeleidt Honoursstudenten bij het afstuderen, begeleidt diverse promovendi, en werkt samen met een groep docenten aan hun professionalisering op het gebied van Beeldcoaching en Therapeutische alliantie.

Promotieonderzoek

Patricia Vuijk promoveerde in 2006 aan Erasmus MC op een onderzoek naar seksespecifieke ontwikkelingspaden naar psychopathologie bij jeugdigen.

Openbare les

'Lof der Zelfreflectie: Jeugdprofessional, ken Uzelve'

Blog van Dr. Patricia Vuijk

Bekijk blogposts op Tumblr

Therapie moet niet gebaseerd zijn op theorie, maar op relatie (Irvin D. Yalom): Deel 2

Preventie pijler van de nieuwe Jeugdwet Preventie is één van de pijlers van de nieuwe Jeugdwet. Door steviger in te zetten op preventie beoogt de regering...

Therapie moet niet gebaseerd zijn op theorie, maar op relatie (Irvin D. Yalom)

Vanaf het moment dat ik me beroepsmatig bezig houd met onderzoek naar interacties tussen professionals en kinderen, lees ik in mijn vrije tijd bij voorkeur...

Publicatie(s)

Van Dr. Patricia Vuijk

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.