Menu Zoeken English

Dr. Jacomine de Lange

Lector Transities in Zorg

Jacomine de Lange is sinds 2003 lector Transities in Zorg bij Kenniscentrum Zorginnovatie, met als hoofdonderwerp zorg voor ouderen met dementie. Daarnaast werkte zij tot september 2013 meer dan 25 jaar als senior onderzoeker in het programma Ouderen van het Trimbos-instituut.

Publicatie(s)

Van Dr. Jacomine de Lange

Tien factoren voor een succesvolle woonvoorziening voor mensen met dementie

Monitor Woonvormen Dementie

Palliatieve terminale zorg in instellingen voor Geestelijke Gezondheidszorg

Een exploratieve studie

Docentenhandleiding ROC onderwijs in dementiezorg - lespakket 6: Activiteiten ondernemen

Implementatie van actuele kennis over dementiezorg in mbo-zorgonderwijs en bijscholing

Partners in zorg draaiboek

Een methode ter verbetering van de communicatie tussen famillieleden en verzorgenden in een verpleeg- of verzorgingshuis voor bewoners met dementie

Landelijke evaluatie van casemanagement

Tien tips voor de communicatie met mensen met dementie

Academische Werkplaats Dementie 2008 - 2011

Aangepast eindverslag

Casemanagement dementie

Methodisch werken en positionering in de keten

Home-based exercise and support programme for people with dementia and their caregivers: study protocol of a randomised controlled trial

Mensen met dementie kijken graag naar de wolken

Lector Jacomine de Lange

Mensen met dementie

Signaleringskaart vroege signalen dementie

Signaleringskaart ergotherapie bij dementie

17 Initiatieven voor dementievriendelijke gemeenten

Docentenhandleiding ROC onderwijs in dementiezorg - lespakket 4: Omgaan met familieleden

Implementatie van actuele kennis over dementiezorg in mbo-zorgonderwijs en bijscholing

Eindrapportage Wijkzorg Gevraagd!

Omgaan met onbegrepen gedrag bij dementie

Inventarisatie richtlijnen en inzichten rondom onbegrepen gedrag bij ouderen

Kennisagenda Preventie en Zorg Thuis door verpleegkundigen en verzorgenden.

Docentenhandleiding ROC onderwijs in dementiezorg - lespakket 2: Belevingsgerichte zorg

Implementatie van actuele kennis over dementiezorg in mbo-zorgonderwijs en bijscholing

Awbz in de toekomst

vergrijzingslast of lust?

Niets (aan) te doen?

Handreiking voor personeel, familie, vrijwilligers en bezoekers om de kleine dingen die van betekenis zijn voor mensen met dementie, te herkennen en er actief iets mee te doen.

Handleiding Qualidem

Een meetinstrument Kwaliteit van Leven bij mensen met dementie in verpleeg- en verzorgingshuizen, versie 1

Beweegredenen bij dementie

Wat verpleeghuisbewoners hindert en aanzet tot bewegen

Ontwikkelen van een instrument om de 'zachte' factoren van samenwerking binnen dementienetwerken te meten

Eet u prettig?

Handreiking om beter aan te sluiten bij wensen, behoeften en mogelijkheden van mensen met dementie tijdens de maaltijd

Eindverslag Thuis Zorg Gevraagd!

Monitor Woonvormen Dementie: een studie naar verpleeghuiszorg voor mensen met dementie.

Docentenhandleiding ROC onderwijs in dementiezorg - lespakket 3: Vroegsignalering

Implementatie van actuele kennis over dementiezorg in mbo-zorgonderwijs en bijscholing

Predictors of activity involvement in dementia care homes: a cross-sectional study

Casemanager dementie: een complexe baan

Dementia case management through the eyes of informal carers. A national evaluation study.

Casemanagement in de dementieketen Capelle en Krimpen aan den IJssel

Factors facilitating dementia case management

Results of online focus groups

Best practices ‘Samenhang in de thuiszorg’

Technologische hulpmiddelenlijst bij dementie

Plezierige activiteiten methode

Docentenhandleiding ROC onderwijs in dementiezorg - lespakket 5: Omgaan met probleemgedrag

Implementatie van actuele kennis over dementiezorg in mbo-zorgonderwijs en bijscholing

The effects of a multicomponent dyadic intervention on the mood, behavior, and physical health of people with dementia: a randomized controlled trial

Vitadem: methodologische verantwoording en proces van uitvoering

Omgaan met dementie

het effect van geïntegreerde belevingsgerichte zorg op adaptatie en coping van mensen met dementie in verpleeghuizen; een kwalitatief onderzoek binnen een gerandomiseerd experiment

ABCs Methode Zakkaart

The effects of a multi-component dyadic intervention on the psychological distress of family caregivers providing care to people with dementia: a randomized controlled trial

Does the organisational model of dementia case management make a difference in satisfaction with case management and caregiver burden? An evaluation study

De rol van familieleden bij kleinschalig wonen voor mensen met dementie in de Rustenburg

Docentenhandleiding ROC onderwijs in dementiezorg - lespakket 1: Eten en drinken

Implementatie van actuele kennis over dementiezorg in mbo-zorgonderwijs en bijscholing

Eindverslag Academische Werkplaats Dementie 2012 - 2013

Vitadem: slotbeschouwing

Samenvattingskaart: Omgaan met afweergedrag bij eten en drinken van bewoners met dementie

Pilotketen PsychoGeriatrie/3D observatie regio Rotterdam

Rapport monitoring en evaluatieonderzoek

Beslissen als samenspel : gezamenlijke besluitvorming bij dementie

Dementie en regie

De zorgrelatie tussen cliënten met dementie, hun mantelzorgers en thuiszorgprofessionals.

Process evaluation of a multicomponent dyadic intervention study with exercise and support for people with dementia and their family caregivers

100 tips om ouderen met dementie langer thuis te laten wonen

Ouderen met dementie

WHAT, SO WHAT en NOW WHAT?

Working mechanisms of dyadic, psychosocial, activating interventions for people with dementia and informal caregivers

a qualitative study

Evaluatie van individuele happy games op de iPad voor mensen met dementie

Handboek plezierige activiteiten

Een praktische methode voor mensen met dementie en hun mantelzorgers

How do activating interventions fit the personal needs, characteristics and preferences of people with dementia living in the community and their informal caregivers?

The challenges of shared decision making in dementia care networks

Omgaan met afweergedrag bij eten en drinken van bewoners met dementie

Richtlijn voor verzorgenden niveau 3 in verpleeg- en verzorgingshuizen

Lessen over eten en drinken voor gezondheidszorgopleidingen in het hbo en mbo

Docentenhandleiding

Transities in ziekte en zorg

op zoek naar een nieuw evenwicht - samenvatting

Evaluatieonderzoek van de pilot casemanagement dementie in de regio Delft Westland Oostland 2005-2007

Eindrapport

Van thuis naar verpleeghuis

Ondersteuning van mensen met dementie en hun mantelzorgers; een handreiking voor hulpverleners

Transities in ziekte en zorg

op zoek naar een nieuw evenwicht

Quality time

in ondersteuning van mantelzorgers van thuiswonende ouderen met dementie: een kwalitatief onderzoek

Wetenschappelijke onderbouwing Omgaan met afweergedrag bij eten en drinken van bewoners met dementie

Evidence-based richtlijn voor verzorgenden niveau 3

Meer kwaliteit van leven

Integratieve persoonsgerichte dementiezorg

Daadkrachtiger door reflectie

Het opzetten en evalueren van verbetertrajecten in de zorg voor studenten hbo-v

Implementatie van zorgvernieuwingen in de praktijk

Wijkverpleegkundige Interventies bij de Tilburg Frailty Indicator

Botsende culturen in het verpleeghuis

Twee perspectieven op zorg

Dyadic interventions for community-dwelling people with dementia and their family caregivers: a systematic review

Designing happy games (apps) for people with dementia

Ouder worden met een aangeboren aandoening

Een goed leven met dementie

tips voor mensen met dementie, mantelzorgers en zorgverleners

Does familiarity affect the enjoyment of touchscreen games for people with dementia?

Verpleegkundige ondersteuning bij zelfmanagement en eigen regie

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.