Ga direct naar de content

Dr. Jacomine de Lange

Lector Transities in Zorg

Jacomine de Lange is sinds 2003 lector Transities in Zorg bij Kenniscentrum Zorginnovatie, met als hoofdonderwerp zorg voor ouderen met dementie. Daarnaast werkte zij tot september 2013 meer dan 25 jaar als senior onderzoeker in het programma Ouderen van het Trimbos-instituut.

Lectoraat Transities in Zorg

‘Dementie staat niet in de weg dat je vriendschap sluit, dat je zingt, van lekker eten geniet en emoties doormaakt.’

Volgens Jacomine de Lange moeten we af van de opvatting dat dementie een degeneratieve hersenziekte is waarbij iemand langzaam achteruit gaat en op het laatst niets meer kan. Hoewel leed niet gebagatelliseerd moet worden, is dementie voor de meesten niet het einde, stelt zij: je kunt nog een goed leven hebben.

Onderzoek

Jacomine de Lange doet onderzoek naar transities van huis of ziekenhuis naar verpleeghuis, belevingsgerichte zorg, kwaliteit van leven, ontmoetingscentra en andere ondersteuningsvormen voor mensen met dementie en mantelzorgers, kleinschalig wonen, succesfactoren van verpleeghuiszorg, casemanagement en ketenzorg voor mensen met dementie, en de inzet van technologie bij dementie. Ook met bredere ouderenzorg, geestelijke gezondheidszorg en thuiszorg houdt zij zich bezig.

Vanuit het lectoraat is de Academische Werkplaats Dementie opgericht, waarin praktijkwerkers, beleidmakers, onderzoekers, docenten en studenten samenwerken aan een betere en geïntegreerde zorg voor mensen met dementie en hun mantelzorgers in Capelle en Krimpen aan den IJssel. Al meer dan 150 studenten hebben in de werkplaats geparticipeerd. Praktijkgericht onderzoek, deskundigheidsbevordering en implementatie van innovatieve interventies zijn de speerpunten.

Het lectoraat levert producten die direct in de praktijk toe te passen zijn, zoals de Richtlijn Afwerend gedrag bij eten en drinken bij mensen met dementie, de Handreiking voor zorgverleners voor ondersteuning bij de overgang van thuis naar verpleeghuis en de zes lespakketten over dementie voor ROC-opleidingen en bijscholing. 

Het lectoraat Transities in Zorg is onderdeel van de onderzoekslijnen Zelfmanagement en participatie en Samenhang in Zorg van Kenniscentrum Zorginnovatie.

Promotieonderzoek

Omgaan met dementie

Openbare les In de media

Publicatie(s)

Van Dr. Jacomine de Lange

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.