Ga direct naar de content

Dr. ir. Linda Wauben

Lector Technische Innovatie in de Zorg

Linda Wauben is, naast haar werkzaamheden als postdoc bij de Technische Universiteit Delft, verbonden als lector Technische Innovatie in de Zorg bij Kenniscentrum Zorginnovatie.

''Technologie maak je niet alleen omdat je het leuk vindt; het gaat erom dat technologie met een doel wordt toegepast in de zorg. Alleen dan zullen deze oplossingen ook echt gebruikt worden om de zorg voor patiënten daadwerkelijk efficiënter, beter en leuker te maken.''

Met een toename van de zorgkosten en een afname van het aantal zorgprofessionals wordt de inzet van technologie in de gezondheidszorg steeds belangrijker. In de komende jaren raken technologische ontwikkelingen in een stroomversnelling waardoor zorgprocessen anders georganiseerd moeten worden en zorg- en technische opleidingen beter op elkaar afgestemd moeten worden. Linda wil met zorgtechnologie de zorgprofessionals ondersteunen en ontlasten in hun dagelijks werk. De inzet van techniek kan de kwaliteit en veiligheid van de geleverde zorg verbeteren en de zelfredzaamheid van mensen met een beperking of chronische ziekte bevorderen. Ook kan zorgtechnologie mensen motiveren en ondersteunen om gezond(er) te blijven.

Lectoraat Technische Innovatie in de Zorg

Technische Innovatie in de Zorg is een verbindend lectoraat, waar multidisciplinaire teams bestaande uit zowel studenten en (docent)onderzoekers binnen de hogeschool, als andere (internationale en nationale) instellingen, ziekenhuizen en bedrijven samenwerken om zorgtechnologie te ontwikkelen en bestaande zorgtechnologie te onderzoeken. Zoals bij het lopende project 'Werken in de nieuwbouw van het Erasmus MC - zorgverlening op verpleegafdelingen met eenpersoonskamers'. Hierin wordt samen met studenten de technologie geëvalueerd en onderzocht (technology assessment) en wordt onderzocht in hoeverre de gebruikers (zowel patiënten als verpleegkundigen) de technologie accepteren (technology acceptance) en wat hiervan de invloed is op hun werkprocessen. Naar aanleiding van de resultaten wordt de zorgtechnologie aangepast en geschikt gemaakt voor de toekomstige inrichting van de eenpersoonskamers op de nieuwe verpleegafdelingen bij het Erasmus MC in 2017.

Het lectoraat Technische Innovatie in de Zorg is verbonden aan de onderzoekslijn Zorginnovatie met Technologie van Kenniscentrum Zorginnovatie.

Samenwerking

Erasmus MC, Erasmus Universiteit Rotterdam, Technische Universiteit Delft.

Onderwijs

Linda is verbonden aan de minor Zorgtechnologie van Hogeschool Rotterdam.

Achtergrond

Linda Wauben studeerde Industrieel Ontwerpen aan de Technische Universiteit Delft, waarna zij in 2010 promoveerde op het onderwerp 'Veiligheid in de Operatiekamer'. Dit was een samenwerkingsproject tussen de faculteit Industrieel Ontwerpen van de TU Delft en de afdeling Heelkunde van Erasmus MC. Momenteel richt zij zich op de rol van 'human factors' en technologie in relatie tot veiligheid, efficiëntie en kwaliteit van zorg. Sinds 1 augustus 2014 combineert zij haar positie bij de TU Delft met haar lectoraat Zorginnovatie met Technologie bij Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam.

Minors

Betrokken bij de volgende minors
  • Zorgtechnologie

    Er is een revolutie gaande in producten voor de zorg. Komende decennia is er – voor de gehele wereld - de gigantische uitdaging om de exploderende vraag naar zorg op te lossen. Technologie zal daarin cruciaal zijn. Centraal in de minor staat een ontwerpgericht onderzoek dat een probleem oplost met technologie.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.