Ga direct naar de content

Dr. Chris Kuiper

Lector Participatie

Chris Kuiper is lector participatie bij Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam en lector Transformaties in de Zorg aan Hogeschool Leiden. Zijn hoofdfunctie is sinds 2011 directeur Zorg en Onderwijs bij Horizon Jeugdzorg en Onderwijs.

Over Chris Kuiper

Chris Kuiper begon zijn carrière op het gebied van de arbeidsre-integratie in de geestelijke gezondheidszorg. In het toenmalige Academisch Ziekenhuis Utrecht deed hij sociaalwetenschappelijk onderzoek naar mensen met chronische reumatoïde artritis en sympatisch onderhouden pijnsyndromen. Aan Hogeschool Rotterdam was hij onder meer directeur Paramedische Opleidingen. In 2002 werd hij lector Participatie.

Lectoraat Participatie

Participatie in de samenleving is belangrijk voor individuen en voor de maatschappij als geheel. Toch is meedoen niet voor iedereen vanzelfsprekend. Zo kunnen een beperking of chronische aandoening, beeldvorming bij anderen of fysieke obstakels in de omgeving participatie bemoeilijken. Onderzoek naar wat meedoen precies betekent voor mensen met chronische beperkingen, wat de belemmeringen zijn en hoe meedoen kan worden gefaciliteerd, draagt bij aan meer participatie.

Als lector in Rotterdam houdt Chris Kuiper zich overwegend bezig met het begeleiden van promovendi. In het narratieve onderzoek Meerstemmigheid in de ouderenzorg (Monique Bussmann) worden verhalen van zorgmedewerkers gebruikt voor het vinden van nieuwe ideeën bij het oplossen van de arbeidsmarktproblematiek in de ouderenzorg. In Creative Factory (Jeannette Nijkamp) is recent onderzoek gedaan naar de rol van creatieve ondernemers in de herstructurering van achterstandswijken, met name de Afrikaanderbuurt in Rotterdam.

Het lectoraat Participatie is onderdeel van de onderzoekslijn Zelfmanagement en Participatie van Kenniscentrum Zorginnovatie.

Promotieonderzoek

In 2007 promoveerde Chris Kuiper aan de Universiteit voor Humanistiek op het proefschrift Eventmaker over het spanningsveld tussen managementisme, professionalisme en klantgerichtheid in de commerciële re-integratie.

Publicatie(s)

Van Dr. Chris Kuiper

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.