Menu Zoeken English

Lectoraat Validatie en Implementatie Zorgtechnologie

Het lectoraat richt zich op hoe barrières voor ontwikkelde zorgtechnologie kunnen worden voorkomen of opgeheven zodat deze op grote(re) schaal kunnen worden ingezet. Anders gezegd, hoe kan iets dat is getest voor één specifieke patiënt of setting daarvoor ook daadwerkelijk gebruikt worden en – indien mogelijk – ook voor andere patiënten en/of andere instellingen of thuissituaties. Hierbij zullen in een zo vroeg mogelijke fase technische, zorggerelateerde, commerciële, regulatoire en andere implementatie en validatie aspecten worden meegenomen in de doorontwikkeling.

Over het lectoraat

Zorgtechnologie speelt een steeds belangrijkere rol in de zorgpraktijk, en heeft veel potentie om die zorgpraktijk beter te maken. In de praktijk blijkt echter een groot deel van de ontwikkelde technologie bij kennis- en zorginstellingen en bedrijven niet of nauwelijks de praktijk te bereiken. Het lectoraat Validatie en Implementatie Zorgtechnologie zal aan de hand van voorbeeldprojecten en ontwerpen tools ontwikkelen waarmee studenten en (docent-)onderzoekers van de hogeschool, (internationale en nationale) instellingen, ziekenhuizen en bedrijven dit soort technologiën meer implementatiekansen te geven, of eerder te zien dat deze niet geschikt zijn om geïmplementeerd te worden.

Dit wordt gedaan in nauwe samenwerking met andere lectoraten van Hogeschool Rotterdam, zoals het lectoraat Technische Innovatie in de Zorg en Labinnovatie en Point-of-Care Testing. Het lectoraat Validatie en Implementatie Zorgtechnologie onderzoekt hoe ontwikkelde technologie kan worden geïmplementeerd. Daarnaast zal het betrokken zijn bij de ontwikkeling van nieuwe technologie om te zorgen dat deze een zo groot mogelijke implementatiekans heeft indien de technologie werkt. Hierbij zullen vanuit de hogeschool technische, business- en zorgopleidingen worden betrokken.

Alle lectoraten

van Kenniscentrum Zorginnovatie

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen