Menu Zoeken English

Dr. Erica Witkamp

Hoofddocent Verpleegkunde

Erica Witkamp is werkzaam als hoofddocent Verpleegkunde bij Hogeschool Rotterdam, met als aandachtsgebied is Evidence-Based Care. In die hoedanigheid is ze betrokken bij de borging van onderwijs op het gebied van onderzoekend vermogen. Tevens ontwikkelt en verzorgt ze onderwijs in palliatieve zorg.

Aandachtsgebied

Als hoofddocent verbindt Erica verpleegkundig onderwijs, onderzoek en Evidence-Based Care. Ze doet dit op verschillende manieren, zoals onderwijsgericht op het ontwikkelen van een onderzoekende houding in het primaire zorgproces (klinisch en kritisch redeneren), onderwijs in onderzoek toepassen en in onderzoek doen, borging van de onderzoek-leerlijn in het onderwijs en inbedding in het nieuwe curriculum voor Bachelor of Nursing 2020.

Erica werkt binnen het lectoraat Evidence-Based Care aan onderzoek in de palliatieve zorg en in persoons- en familiegerichte zorg. Bij veel van deze onderzoeksprojecten zijn studenten betrokken die Erica als opdrachtgever of als docent-begeleider coacht.

Achtergrond

Erica Witkamp is verpleegkundige en gezondheidswetenschapper. Zij heeft diverse functies bekleed in zorg, management en onderzoek, in thuiszorg en ziekenhuis, met een focus op oncologische en palliatieve patiënten. In april 2015 is ze bij het Erasmus MC gepromoveerd op onderzoek naar palliatieve en terminale zorg in het ziekenhuis. Tevens heeft ze verpleegkundig onderzoek en Evidence-Based Care op de kaart gezet in het Erasmus MC Kanker Instituut. 

Publicatie(s)

Van Dr. Erica Witkamp

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.