Menu Zoeken English

Lectoraat Maatschappelijke Zorg

van dr. Toby Witte

Een uitdaging waar we voor staan is in het opleiden van jongeren voor de arbeidsmarkt. Zorgwekkend is nog altijd het aantal voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie en daardoor maatschappelijk dreigen af te glijden. Om deze jongeren te helpen zijn innovatieve sociale professionals nodig. Echter, de zorg- en welzijnssectoren zijn nog altijd versnipperd georganiseerd en functioneren onvoldoende aanvullend op elkaar. Dit vermindert de slagvaardigheid en het probleemoplossend vermogen van sociale professionals om risicojongeren perspectief te bieden.

Er is een kanteling van verzorging naar activering nodig, waarbij nieuwe oplossingsarrangementen oftewel vernieuwingen van het 'zorgdenken' centraal staan. Zorg en welzijn zullen samensmelten tot wat Witte noemt 'welzijnszorg'. De vraag daarbij is, over welke competenties sociale professionals moeten beschikken om een meer perspectiefgerichte en activerende welzijnszorg van de grond te tillen. Er is een groeiende behoefte aan ondernemende, talentgedreven, sociale professionals die ongeacht hun generalistische of specialistische opleidingsachtergrond vooral moeten kunnen optreden als verbinder – vlechtwerker/integralist – in complexe situaties.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.