Menu Zoeken English

Dr. Toby Witte

Lector Maatschappelijke Zorg

Toby Witte is vanaf 1 oktober 2011 werkzaam als lector ‘Maatschappelijke Zorg’ bij Kenniscentrum Talentontwikkeling aan Hogeschool Rotterdam. Ook is hij lid van het Platform Lectoren Sociaal Werk.

Publicatie(s)

Van Dr. Toby Witte

Koersen op de toekomst: innoveer sociale opleidingen!

Sociaal werker mag wel wat onaangepaster zijn

Meer dan alleen nabijheid

What’s burning in the kitchen? Kwetsbare jongeren en arbeidsmarkt

Positief jeugdbeleid (column)

Onderzoek als doendenken

Streetwise ambtenaren gezocht!

Ambtenaar als ‘ondeugende’ sociaal werker? (column)

Transities: tussen hoop en vrees

Professionaliteit van het ‘ongepaste’: leren, doen en durven

Sociale dynamiek van de gemeentelijke politiek

Samenspel tussen lokale overheid en sociale professionals

Meer dan alleen nabijheid

Sociaal werk en sociaal beleid

noodzaak van het ‘ongepaste’ mee- en tegenbewegen in de beleidsarena

Wijkteams missen historisch besef

Perspectiefgerichte en talentgedreven welzijnszorg

werken aan de rafelrand

Participatie en inclusie van jongeren met psychische kwetsbaarheid: liefde moet van twee kanten komen

Praktijkonderzoek: spanningen en dilemma's

Praktijkonderzoek op niveau

Inspelen op onderzoeksdilemma's bij sociale studies

Don’t worry, be happy: de belofte van geluk en succes

Opgroeien in Rotterdam

tegendraads onderzoek in een grote stad

On the radicalisation of Muslim youngsters in the Netherlands

Current research and some perspectives

Yin en yang in het sociaal domein: casuïstiekbundel samenspel informeel-formeel

Samen leren in het sociaal domein

De pedagoog in de spotlights

Opvoedingsidealen vanuit verschillende contexten

GOAL: kennismagazine

Jeugdprofessionals en sportbegeleiders samen voor één doel.

Lerend sociale professionals

Werkboek Wmo praktijken

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.