Menu Zoeken English

Dr. Toby Witte

Lector Maatschappelijke Zorg

Toby Witte is vanaf 1 oktober 2011 werkzaam als lector ‘Maatschappelijke Zorg’ bij Kenniscentrum Talentontwikkeling aan Hogeschool Rotterdam. Ook is hij lid van het Platform Lectoren Sociaal Werk.

Publicatie(s)

Van Dr. Toby Witte

Transities: tussen hoop en vrees

Onderzoek als doendenken

Meer dan alleen nabijheid

What’s burning in the kitchen? Kwetsbare jongeren en arbeidsmarkt

Sociaal werk en sociaal beleid

noodzaak van het ‘ongepaste’ mee- en tegenbewegen in de beleidsarena

Perspectiefgerichte en talentgedreven welzijnszorg

werken aan de rafelrand

Meer dan alleen nabijheid

Wijkteams missen historisch besef

Koersen op de toekomst: innoveer sociale opleidingen!

Professionaliteit van het ‘ongepaste’: leren, doen en durven

Streetwise ambtenaren gezocht!

Sociale dynamiek van de gemeentelijke politiek

Samenspel tussen lokale overheid en sociale professionals

Positief jeugdbeleid (column)

Ambtenaar als ‘ondeugende’ sociaal werker? (column)

Sociaal werker mag wel wat onaangepaster zijn

Praktijkonderzoek op niveau

Inspelen op onderzoeksdilemma's bij sociale studies

Opgroeien in Rotterdam

tegendraads onderzoek in een grote stad

Praktijkonderzoek: spanningen en dilemma's

Participatie en inclusie van jongeren met psychische kwetsbaarheid: liefde moet van twee kanten komen

On the radicalisation of Muslim youngsters in the Netherlands

Current research and some perspectives

Don’t worry, be happy: de belofte van geluk en succes

De pedagoog in de spotlights

Opvoedingsidealen vanuit verschillende contexten

Samen leren in het sociaal domein

Yin en yang in het sociaal domein: casuïstiekbundel samenspel informeel-formeel

Lerend sociale professionals

Werkboek Wmo praktijken

GOAL: kennismagazine

Jeugdprofessionals en sportbegeleiders samen voor één doel.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.