Ga direct naar de content

Dr. Toby Witte

Lector Maatschappelijke Zorg Risicojongeren

Toby Witte is vanaf 1 oktober 2011 werkzaam als lector ‘Maatschappelijke Zorg Risicojongeren’ bij Kenniscentrum Talentontwikkeling aan Hogeschool Rotterdam.

Op het terrein van grootstedelijke vraagstukken doet hij onderzoek, publiceert en doceert hij over sturing van de welzijnssector (onder andere transformatie en transitie WMO), jongeren en geweld. participatie, sociaal investeren, moslimjongeren, voortijdig schoolverlaten en professionalisering van zorg & welzijn. Toby Witte streeft er nadrukkelijk naar praktijkonderzoek en innovatie te vertalen naar het (hbo)onderwijs en te verbinden met praktijk en beleid.

Maatschappelijke Zorg Risicojongeren

Een uitdaging waar we voor staan is in het opleiden van jongeren voor de arbeidsmarkt. Zorgwekkend is nog altijd het aantal voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie en daardoor maatschappelijk dreigen af te glijden. Om deze jongeren te helpen zijn innovatieve sociale professionals nodig. Echter, de zorg- en welzijnssectoren zijn nog altijd versnipperd georganiseerd en functioneren onvoldoende aanvullend op elkaar. Dit vermindert de slagvaardigheid en het probleemoplossend vermogen van sociale professionals om risicojongeren perspectief te bieden.

Er is een kanteling van verzorging naar activering nodig, waarbij nieuwe oplossingsarrangementen oftewel vernieuwingen van het 'zorgdenken' centraal staan. Zorg en welzijn zullen samensmelten tot wat Witte noemt 'welzijnszorg'. De vraag daarbij is, over welke competenties sociale professionals moeten beschikken om een meer perspectiefgerichte en activerende welzijnszorg van de grond te tillen. Er is een groeiende behoefte aan ondernemende, talentgedreven, sociale professionals die ongeacht hun generalistische of specialistische opleidingsachtergrond vooral moeten kunnen optreden als verbinder – vlechtwerker/integralist – in complexe situaties.

Met het aandachtsgebied Maatschappelijke Zorg Risicojongeren (nu Inclusie) wil Toby Witte met de programma- en onderzoekslijn 'talentontwikkeling risicojongeren' bijdragen aan het verbeteren, verbinden en versterken van de welzijnszorg. De zorg- en welzijnsopleidingen spelen hierin een belangrijke rol en zullen in het kader van de kanteling van zorg naar activering mee moeten bewegen om up-to-date geschoolde sociale professionals af te leveren.

Toby Witte is werkzaam binnen de onderzoekslijn Inclusie.

Publicatie(s)

Van Dr. Toby Witte

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.