Ga direct naar de content

Dr. Mariëlle Theunissen

Lector Samen Opleiden

Mariëlle Theunissen is onderwijskundige en voltooide haar doctoraal opleiding Onderwijskunde aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. In 1995 promoveerde zij op een proefschrift naar samenwerking tussen onderwijsorganisaties. Tijdens en na haar promotie werkte Mariëlle als lerarenopleider aan de lerarenopleiding van de Radboud Universiteit Nijmegen en Hogeschool Rotterdam. Tevens is zij docent muziek en CKV aan het Alfrink College in Zoetermeer en is zij betrokken bij de ontwikkeling van de Opleidingsschool Haaglanden.

Openbare les Samen Opleiden

22 juni 2017

Blog van dr. Mariëlle Theunissen

Bekijk blogposts op Tumblr

Samen opleiden: Startcollege

Het Kenniscentrum waar ik werk, organiseert geregeld uitjes. Soms met meer accent op gezelligheid, soms meer gericht op inhoud. Het laatste uitje was...

Samen opleiden: leerlingacteurs

Samen opleiden: leerlingacteurs Samen opleiden betekent voor mij optimaal gebruik maken van de aanwezigheid van leerlingen bij het opleiden van leraren....

Samen opleiden: grootstedelijk?

We leiden op voor de grootstedelijke en internationale context, zo is te lezen in het visiedocument van de Hogeschool Rotterdam. Begrippen als diversiteit...

Samen opleiden: column

Ik heb met enige scherpte en humor het lectoraat neergezet in een column, uitgesproken tijdens de aftrap van de Opleidingsschool voor het MBO in Rotterdam...

Het domein van Samen Opleiden omvat het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Deze sectoren kunnen veel van elkaar leren. In veel opleidingsscholen zijn uitstekende voorbeelden te vinden van opleidingsarrangementen die werken. Theunissen kijkt daarvoor over de grenzen van de Rotterdamse regio en over de landelijke grenzen. Samen Opleiden is in Nederland, Europa en de Verenigde Staten op verschillende manieren ontworpen en ontwikkeld; de opleidingsscholen in de Rotterdamse regio kunnen daarvan leren en hun voordeel mee doen. Facilitering van kennisdeling en –uitwisseling is één van de doelstellingen van het onderzoek van Theunissen.

De opdracht voor Theunissen is drieledig:

  • Verbinden van het opleiden van leraren door het Instituut voor Lerarenopleidingen met het opleiden van leraren door de vele scholen voor primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs in Zuid-West Nederland;
  • Optimaliseren van de doorlopende leerlijn van studerende leraren, leraren in de inductiefase en het loopbaanbeleid van scholen;
  • Verbeteren van de opleidingsprogramma’s van de lerarenopleiding van de hogeschool op basis van de bevindingen die volgen uit het onderzoek Samen Opleiden.

Theunissen geeft deze opdracht invulling door flankerend onderzoek te verrichten bij het inrichten van opleidingsarrangementen in startende opleidingsscholen. Ook wordt onderzocht of Samen Opleiden leidt tot het bereiken van de gewenste doelstellingen. De doelstellingen zijn: verhoging van de kwaliteit van de (aanstaande) docenten, minimalisering van de praktijkshock, sterkere verbinding tussen praktijk en theorie en docenten langer behouden voor het beroep.

‘Samen opleiden’ maakt onderdeel uit van de onderzoekslijn Optimalisering Leerprocessen van Kenniscentrum Talentontwikkeling. Hiermee geeft het kenniscentrum invulling aan de ambitie praktijkgerichte kennis uit de wetenschap, het onderwijs en het werkveld aan elkaar te verbinden en optimaal in te bedden binnen de hogeschool. Theunissen zal bij haar onderzoek nauw samenwerken met het Instituut voor Lerarenopleidingen van de HR en opleidingsscholen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en mbo in de regio Zuid-West Nederland.

Docenten en studenten aan het woord

Wat is samen opleiden?

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.