Ga direct naar de content

Dr. Paul van der Aa

Lector Inclusieve Arbeid, Kwetsbare Burgers

Met de benoeming van dr. Paul van der Aa als lector ‘Inclusieve arbeid, kwetsbare burgers’ zet Kenniscentrum Talentontwikkeling van Hogeschool Rotterdam een stap in de richting van het versterken van die ondersteuning door (aankomende) professionals.

Lectoraat Inclusieve arbeid, kwetsbare burgers

Van der Aa zal zich gaan richten op de vraag hoe sociale en educatieve professionals burgers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt zo effectief mogelijk kunnen ondersteunen. Daarbij gaat het om het ontwikkelen van een duurzaam perspectief op deelname aan betaalde en onbetaalde arbeid. De zich ontwikkelende kennis over dit thema kan sterker verankerd worden in de sociale en educatieve opleidingen van Hogeschool Rotterdam en binnen de organisaties waar professionals op dit terrein werkzaam zijn.

Het onderzoeksprogramma van Van der Aa is ingebed in beide onderzoekslijnen van Kenniscentrum Talentontwikkeling en vindt in nauwe afstemming met de sociale en lerarenopleidingen van Hogeschool Rotterdam plaats. Verder is er intensieve samenwerking met relevante partijen en belanghebbenden in de regio zoals werkgevers, vrijwilligersorganisaties, vakbonden, cliëntenorganisatie, gemeenten, onderwijsinstellingen, welzijnsinstellingen en re-integratiebedrijven.

Over Paul van der Aa

Paul van der Aa heeft 20 jaar ervaring met praktijkgericht, wetenschappelijk onderzoek naar de betekenissen van werk en werkloosheid voor burgers en naar de ontwikkeling en uitkomsten van lokaal re-integratie en activeringsbeleid. Zijn belangrijkste onderzoeksterrein vormt de stad Rotterdam en het gemeentelijke re-integratie en activeringsbeleid. Paul van der Aa is in 1993 afgestudeerd als cultureel antropoloog aan Universiteit Utrecht. In 2012 is hij gepromoveerd aan Universiteit Utrecht bij het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschappen (USBO). Hij heeft verschillende internationale publicaties gerealiseerd. Tot juli 2015 is hij werkzaam in het Europese onderzoeksproject Inspires, naar innovatief arbeidsmarkt- en sociale zekerheidsbeleid, in samenwerking met Erasmus Universiteit en Universiteit Utrecht.

Naast zijn functie als lector bij Hogeschool Rotterdam is Paul van der Aa werkzaam als senior onderzoeksprojectleider en onderzoekscoördinator voor Gemeente Rotterdam. Ook is hij lid van de Kenniswerkplaats Stedelijke Arbeidsmarkt, samen met Gemeente Rotterdam en een aantal hoogleraren van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Interview professioneel handelen in de praktijk

Tijdens de startbijeenkomst Vakkundig aan het werk van ZonMw is Paul van der Aa geinterviewd. Lees het interview hier.

Publicatie(s)

Van Dr. Paul van der Aa

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.