Dr. Michiel de Ronde

Lector Begeleidingskunde

Dr. Michiel de Ronde, benoemd tot lector Begeleidingskunde, gaat een bijdrage leveren aan het ontwikkelen en toepassen van kennis over de wijze waarop mensen zelf vorm kunnen geven aan veranderingen in professionele organisaties. De Ronde is verbonden aan Kenniscentrum Talentontwikkeling en zal nauw gaan samenwerken met de Master Begeleidingskunde (Instituut voor Sociale Opleidingen).

Publicatie(s)

Van Dr. Michiel de Ronde

Muzen als levenskracht

‘Words create worlds’

In gesprek met Aart Goedhart en Luk Dewulf

Stilte

In het handelingsrepertoire van de begeleidingskundige

Over het toelaten van verwarring, ongemak en het niet-weten

Bijeenkomst over de toekomst van begeleidingskunde

Hoge verwachtingen

Het coachen van mensen aan de top

Aanstekelijke stilte

In gesprek met Wil Derkse

Spelsimulatie

Instrument voor het begeleiden van complexe systemen

Walking in a fairy tale forest in search of a second primitivity with the help of Little Red Riding Hood

Supervisie in ontwikkeling

vakgebied in context van toenemende complexiteit

Vernieuwing en meerstemmigheid

op zoek naar een narratieve ethiek

Kikker is Kikker

reflecties bij een prentenboek

De professionele begeleider als wetenschapper

Wijze en schelm

Teamcoaching: naar een nieuwe zingeving

De hiërarchie voorbij: tien wetmatigheden over zelfsturing

Gedachtewisseling over organisatieontwikkeling en begeleidingskunde

Schilderen als instrument voor teamontwikkeling

Spel in begeleidingssituaties

Begeleidingskunde als innovatie

Naar een nieuwe oorspronkelijkheid

Supervisie als methodiek voor professionele identiteitsontwikkeling

Licht uit zwarte spiegelgrond

Martinus Nijhoff als leermeester in zelfreflectie

Creatieve ruimte (publicatie openbare les)

Begeleidingskundige kwaliteit gevraagd voor gezamenlijk leren en ontwikkelen in organisaties

Dichter bij de stilte van het moment der waarheid

begeleidingskundige bespiegelingen geïnspireerd door “Het uur u” van Martinus Nijhoff

Massa, macht en zelfmanifestatie

de actualiteit van twee klassieke auteurs Sigmund Freud en Elias Canetti

Interactief Theater in het sociale domein

een speelse leeromgeving voor normatieve professionalisering

De veelheid en eenheid van het zelf: over Hermans’ pleidooi voor een innerlijke democratie

Speelruimte voor ervaring en reflectie

Een praktijkgericht onderzoek naar het gebruik van spel in begeleidingssituaties

Professionaliteit en persoonsontwikkeling

Vier perspectieven op supervisie en beroepsvorming

De kracht van docententeams

Inspiratiebundel met tien verhalen van opleidingen van Hogeschool Rotterdam

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.