Menu Zoeken English

Dr. Michiel de Ronde

Lector Begeleidingskunde

Dr. Michiel de Ronde, benoemd tot lector Begeleidingskunde, gaat een bijdrage leveren aan het ontwikkelen en toepassen van kennis over de wijze waarop mensen zelf vorm kunnen geven aan veranderingen in professionele organisaties. De Ronde is verbonden aan Kenniscentrum Talentontwikkeling en zal nauw gaan samenwerken met de Master Begeleidingskunde (Instituut voor Sociale Opleidingen).

Publicatie(s)

Van Dr. Michiel de Ronde

Renewal and multi-voicedness: in search of narrative conscience

Muzen als levenskracht

Hoge verwachtingen

Het coachen van mensen aan de top

Professionaliteit en persoonsontwikkeling: vier perspectieven op supervisie en beroepsvorming

Vernieuwing en meerstemmigheid

op zoek naar een narratieve ethiek

De veelheid en eenheid van het zelf: over Hermans’ pleidooi voor een innerlijke democratie

Kikker is Kikker

reflecties bij een prentenboek

Spel in begeleidingssituaties

Dichter bij de stilte van het moment der waarheid

begeleidingskundige bespiegelingen geïnspireerd door “Het uur u” van Martinus Nijhoff

De professionele begeleider als wetenschapper

Wijze en schelm

De praktijk van begeleidingskundigen: in gesprek met oud-studenten van de Master Begeleidingskunde

Stilte

In het handelingsrepertoire van de begeleidingskundige

Teamcoaching: naar een nieuwe zingeving

Licht uit zwarte spiegelgrond

Martinus Nijhoff als leermeester in zelfreflectie

‘Words create worlds’

In gesprek met Aart Goedhart en Luk Dewulf

Spelsimulatie

Instrument voor het begeleiden van complexe systemen

Interactief Theater in het sociale domein

een speelse leeromgeving voor normatieve professionalisering

Aanstekelijke stilte

In gesprek met Wil Derkse

Over het toelaten van verwarring, ongemak en het niet-weten: bijeenkomst over de toekomst van begeleidingskunde

Naar een nieuwe oorspronkelijkheid

Supervisie als methodiek voor professionele identiteitsontwikkeling

Massa, macht en zelfmanifestatie

de actualiteit van twee klassieke auteurs Sigmund Freud en Elias Canetti

Supervisie in ontwikkeling

vakgebied in context van toenemende complexiteit

Creatieve ruimte (publicatie openbare les)

Begeleidingskundige kwaliteit gevraagd voor gezamenlijk leren en ontwikkelen in organisaties

Begeleidingskunde als innovatie

Schilderen als instrument voor teamontwikkeling

De hiërarchie voorbij: tien wetmatigheden over zelfsturing

Gedachtewisseling over organisatieontwikkeling en begeleidingskunde

Walking in a fairy tale forest in search of a second primitivity with the help of Little Red Riding Hood

Speelruimte voor ervaring en reflectie: een praktijkgericht onderzoek naar het gebruik van spel in begeleidingssituaties

Een filosoof met een Indiaan in zijn bewustzijn: Ton Lemaire, een bespreking van zijn oeuvre

De kracht van docententeams

inspiratiebundel met tien verhalen van opleidingen van Hogeschool Rotterdam

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.