Ga direct naar de content

Lectoraat Ouders in Rotterdam Zuid

van dr. Mariëtte Lusse

Het Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie en Kenniscentrum Talentontwikkeling, beide onderdelen van Hogeschool Rotterdam, hebben in 2014 een gezamenlijk bijzonder lectoraat 'Ouders in Rotterdam Zuid' ingesteld. Het lectoraat zal zich als eerste richten op het doen van onderzoek naar het verbeteren van de samenwerking tussen professionals (in onderwijs, zorg en welzijn) en ouders in Rotterdam Zuid en het versterken van de ondersteuning die ouders thuis kunnen bieden. De samenwerking is inhoudelijk gericht op de ondersteuning van kinderen, en het vergroten van het school­succes en de verdere ontwikkeling door gezamenlijke inzet van ouders, studenten en professionals op Zuid, waar men in het kader van de Children's Zone binnen het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) intensief werkt aan het verminderen van de onderwijsachterstanden. Het onderzoek- en ontwikkelwerk zorgt hiermee voor een goede verbinding tussen het onderwijs bij de instituten voor Sociale opleidingen en Lerarenopleidingen en actuele ontwikkelingen op Zuid.

Het lectoraat Ouders in Rotterdam Zuid richt zich daarbij op kennisontwikkeling en -deling om professionals en aanstaande professionals beter te facilitairen in de samenwerking met ouders en in het versterken van de opvoedkracht van ouders. Dit levert leveren kennis op om professionals en aanstaande professionals te faciliteren. Deze kennis:

  • is praktische bruikbaar en wetenschappelijk onderbouwd
  • zet het lectoraat om in bruikbare inzichten en producten
  • wordt uitgewisseld in netwerken en leerkringen
  • en meegenomen in het curriculum van sociale en lerarenopleidingen

Het lectoraat levert een gereedschapskist op voor de praktijk. Hierin bundelt het lectoraat inzichten en praktisch bruikbare producten en maakt deze toegankelijk voor de praktijk.

Onderzoekslijn

Mariëtte Lusse is werkzaam binnen de onderzoekslijn Inclusie van Kenniscentrum Talentontwikkeling.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.