Ga direct naar de content

Dr. Mariëtte Lusse

Lector Ouders in Rotterdam Zuid

Mariëtte Lusse is met ingang van 1 juni 2014 aangesteld als bijzonder lector "Ouders in Rotterdam Zuid" bij Kenniscentrum Talentontwikkeling. Zij is opgeleid tot pedagoog en werkt sinds 2001 bij Hogeschool Rotterdam. Binnen de Hogeschool werkte zij aanvankelijk voor de opleiding pedagogiek waar ze zich heeft bezig gehouden met het ontwikkelen van onderwijs (waaronder meerdere minoren), de curriculumcommissie, lid beroepenveldcommissie, afstudeercoördinator en jaarcoördinator.


Vervolgens heeft zij voor Instituut Sociale Opleidingen en Instituut voor Lerarenopleidingen het honoursprogramma opgezet. Sinds 2011 is zij als hoofddocent werkzaam bij Kenniscentrum Talentontwikkeling waar zij als onderzoeksleider het onderzoeksprogramma rond het thema opvoeder-empowerment (onderzoekslijn Inclusie) vormgeeft. In december 2013 is Lusse gepromoveerd op onderzoek naar ouderbetrokkenheid in de grootstedelijke context van Rotterdam Zuid. 
In 2015 werd zij met haar 'Handreiking samenwerken met ouders in het vo en mbo' genomineerd voor de NRO-VOR-Praktijkprijs 2015. 

Ouders in Rotterdam Zuid

Het Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie en Kenniscentrum Talentontwikkeling, beide onderdelen van Hogeschool Rotterdam, hebben in 2014 een gezamenlijk bijzonder lectoraat 'Ouders in Rotterdam Zuid' ingesteld. Het lectoraat zal zich als eerste richten op het doen van onderzoek naar het verbeteren van de samenwerking tussen professionals (in onderwijs, zorg en welzijn) en ouders in Rotterdam Zuid en het versterken van de ondersteuning die ouders thuis kunnen bieden. De samenwerking is inhoudelijk gericht op de ondersteuning van kinderen, en het vergroten van het school­succes en de verdere ontwikkeling door gezamenlijke inzet van ouders, studenten en professionals op Zuid, waar men in het kader van de Children's Zone binnen het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) intensief werkt aan het verminderen van de onderwijsachterstanden. Het onderzoek- en ontwikkelwerk zorgt hiermee voor een goede verbinding tussen het onderwijs bij de instituten voor Sociale opleidingen en Lerarenopleidingen en actuele ontwikkelingen op Zuid.

Het lectoraat Ouders in Rotterdam Zuid richt zich daarbij op kennisontwikkeling en -deling om professionals en aanstaande professionals beter te facilitairen in de samenwerking met ouders en in het versterken van de opvoedkracht van ouders. Dit levert leveren kennis op om professionals en aanstaande professionals te faciliteren. Deze kennis:

  • is praktische bruikbaar en wetenschappelijk onderbouwd
  • zet het lectoraat om in bruikbare inzichten en producten
  • wordt uitgewisseld in netwerken en leerkringen
  • en meegenomen in het curriculum van sociale en lerarenopleidingen

Het lectoraat levert een gereedschapskist op voor de praktijk. Hierin bundelt het lectoraat inzichten en praktisch bruikbare producten en maakt deze toegankelijk voor de praktijk.

Mariëtte Lusse is werkzaam binnen de onderzoekslijn Inclusie.

Publicatie(s)

Van Dr. Mariëtte Lusse

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.