Menu Zoeken English

Dr. Mariëtte Lusse

Lector Samenwerken met ouders

Mariëtte Lusse is sinds juni 2014 lector "Samenwerken met ouders" bij Kenniscentrum Talentontwikkeling. Zij is opgeleid tot pedagoog en werkt sinds 2001 bij Hogeschool Rotterdam. In 2013 is zij gepromoveerd bij de EUR op onderzoek naar ouderbetrokkenheid in de grootstedelijke context van Rotterdam Zuid. Met haar onderzoeksgroep vult Mariëtte een Gereedschapskist met onderbouwde en beproefde werkwijzen voor beter samenwerken met ouders, bestemd voor aankomende, beginnende en ervaren leraren en sociale professionals.

Publicatie(s)

Van Dr. Mariëtte Lusse

Hardnekkige tradities in oudercontacten doorbreken

Gereedschap de Inloopactiviteit gericht op taalstimulering

Tool Introductory parent-teacher conference

toolbox to improve urban school-family partnership

Samen werken aan schoolsucces

School en ouders in het vo en mbo

School en thuis: succesfactoren voor het verbinden van twee leefwerelden

Gereedschapskist voor beter samenwerken met ouders

gereedschappen, onderzoeken en onderzoekers

Quickscan for improving school-family partnership in secondary education: assessing school-family partnership at your school

toolbox to improve urban school-family partnership

Ouders zijn de sleutel

Samenwerking tussen school en ouders in vo en mbo

Quickscan samenwerken met ouders in het middelbaar beroepsonderwijs

Gereedschapskist voor beter samenwerken met ouders

Voorbeeld informatiekaart basisschool 2016 - 2017

Gereedschapskist voor beter samenwerken met ouders

Uitgangspunten van de gereedschapskist voor leraren in het basis- en voortgezet onderwijs en het mbo

Gereedschapskist voor beter samenwerken met ouders

Van je ouders moet je het hebben

Met ouders samen werken aan het toekomstperspectief van de jeugd in Rotterdam Zuid

Gereedschap Omgaan met ouders en taal

Gereedschapskist voor beter samenwerken met ouders

Checklist oudercontact taal thuis

Gereedschapskist voor beter samenwerken met ouders

Gereedschap Interactieve Ouderavond

Gereedschapskist voor beter samenwerken met ouders

Een kennismakingsgesprek met ouders in het basisonderwijs

Gereedschap De Informatiekaart

Gereedschapskist voor beter samenwerken met ouders

3000 jaar denkers over onderwijs

Quickscan Samenwerken met ouders in het basisonderwijs

Gereedschapskist voor beter samenwerken met ouders

Een voortgangsgesprek met ouders in het basisonderwijs

Gereedschapskist voor beter samenwerken met ouders

Voorbeeld checklist Oudercontact

Gereedschapskist voor beter samenwerken met ouders

Uitgangspunten van de gereedschapskist voor professionals in het sociale domein

Gereedschapskist voor beter samenwerken met ouders

Gereedschap Het voortgangsgesprek

Gereedschapskist voor beter samenwerken met ouders

Gereedschap Het Kennismakingsgesprek

Gereedschapskist voor beter samenwerken met ouders

Voorbeeld informatiekaart vo-school 2016 - 2017

Gereedschapskist voor beter samenwerken met ouders

Een kwestie van vertrouwen

een ontwerpgericht onderzoek naar het verbeteren van het contact met ouders in het ‘grootstedelijke’ vmbo als bijdrage aan preventie van schooluitval: proefschrift

Samen werken aan schoolsucces

School en ouders in het vo en mbo

Quickscan Samenwerken met ouders in het voortgezet onderwijs

Gereedschapskist voor beter samenwerken met ouders

Gereedschap checklist Oudercontact

Gereedschap Adviesgesprek groep 8

Thema ouderbetrokkenheid: literatuurverkenning children’s zone

Ouderonderzoek leren loont!: rapportage

Ouders en schoolloopbaanontwikkeling: een handreiking voor het basisonderwijs

School–family partnership procedures in urban secondary education, part A: strengths and limitations

School–family partnership procedures in urban secondary education, part B: implementing and testing alternative procedures

Samen talenten en kansen versterken: manifest voor onderwijs van Kenniswerkplaats Rotterdams Talent

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.