Dr. Mariëtte Lusse

Lector Ouders in Rotterdam Zuid

Mariëtte Lusse is sinds juni 2014 lector "Ouders in Rotterdam Zuid" bij Kenniscentrum Talentontwikkeling. Zij is opgeleid tot pedagoog en werkt sinds 2001 bij Hogeschool Rotterdam. In 2013 is zij gepromoveerd bij de EUR op onderzoek naar ouderbetrokkenheid in de grootstedelijke context van Rotterdam Zuid. Met haar onderzoeksgroep vult Mariëtte een Gereedschapskist met onderbouwde en beproefde werkwijzen voor beter samenwerken met ouders, bestemd voor aankomende, beginnende en ervaren leraren en sociale professionals.

Publicatie(s)

Van Dr. Mariëtte Lusse

Gereedschap Het Kennismakingsgesprek

Gereedschapskist voor beter samenwerken met ouders

Quickscan samenwerken met ouders in het middelbaar beroepsonderwijs

Gereedschapskist voor beter samenwerken met ouders

Een kwestie van vertrouwen

een ontwerpgericht onderzoek naar het verbeteren van het contact met ouders in het ‘grootstedelijke’ vmbo als bijdrage aan preventie van schooluitval: proefschrift

Hardnekkige tradities in oudercontacten doorbreken

Samen werken aan schoolsucces

School en ouders in het vo en mbo

Quickscan Samenwerken met ouders in het basisonderwijs

Gereedschapskist voor beter samenwerken met ouders

Ouders zijn de sleutel

Samenwerking tussen school en ouders in vo en mbo

Een kennismakingsgesprek met ouders in het basisonderwijs

Voorbeeld informatiekaart vo-school 2016 - 2017

Gereedschapskist voor beter samenwerken met ouders

3000 jaar denkers over onderwijs

Gereedschap checklist Oudercontact

Gereedschap Adviesgesprek groep 8

Gereedschap de Inloopactiviteit gericht op taalstimulering

Gereedschap Interactieve Ouderavond

Gereedschapskist voor beter samenwerken met ouders

Een voortgangsgesprek met ouders in het basisonderwijs

Gereedschapskist voor beter samenwerken met ouders

Samen werken aan schoolsucces

School en ouders in het vo en mbo

Uitgangspunten van de gereedschapskist voor professionals in het sociale domein

Gereedschapskist voor beter samenwerken met ouders

Gereedschap De Informatiekaart

Gereedschapskist voor beter samenwerken met ouders

Uitgangspunten van de gereedschapskist voor leraren in het basis- en voortgezet onderwijs en het mbo

Gereedschapskist voor beter samenwerken met ouders

Van je ouders moet je het hebben

Met ouders samen werken aan het toekomstperspectief van de jeugd in Rotterdam Zuid

Voorbeeld checklist Oudercontact

Gereedschapskist voor beter samenwerken met ouders

Checklist oudercontact taal thuis

Gereedschapskist voor beter samenwerken met ouders

Gereedschap Het voortgangsgesprek

Gereedschapskist voor beter samenwerken met ouders

Gereedschap Omgaan met ouders en taal

Gereedschapskist voor beter samenwerken met ouders

Voorbeeld informatiekaart basisschool 2016 - 2017

Gereedschapskist voor beter samenwerken met ouders

Quickscan Samenwerken met ouders in het voortgezet onderwijs

Gereedschapskist voor beter samenwerken met ouders

Gereedschapskist voor beter samenwerken met ouders

gereedschappen, onderzoeken en onderzoekers

Ouderenonderzoek Leren Loont!

rapportage

Samen talenten en kansen versterken:

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.