Ga direct naar de content

Dr. Frans Spierings

Lector Opgroeien in de Stad

Frans Spierings is lector bij Hogeschool Rotterdam op het gebied van Opgroeien in de Stad en programmadirecteur van Kenniscentrum Talentontwikkeling. In 1996 promoveerde hij als socioloog en methodoloog van sociaal-wetenschappelijk onderzoek met het proefschrift Op eigen kracht - een onderzoek naar het dagelijks leven van logementbewoners aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Hij doet onderzoek naar stedelijke vernieuwing, talentontwikkeling en sociaal werk en legt verbindingen tussen deze drie thema's. In totaal schreef hij meer dan 15 boeken en 90 artikelen in boeken en tijdschriften. Hij maakt deel uit van de wetenschappelijke adviesraad van de Nederlandse Vereniging voor Maatschappelijk Werk (NVMW) en hij is adviseur van het bestuur van de Landelijke Stichting Zelfbeschadiging (LSZ). Ook doet hij jaarlijks de beoordelingen van projectvoorstellen van ZonMW.

Opgroeien in de stad

In de grote stad staat het gezin, de buurtgemeenschap, de sociale cohesie sterk onder druk door de grote mobiliteit, de culturele heterogeniteit, de zich opstapelende problemen in bepaalde achterstandswijken en de anonimiteit. Het opgroeien in de stad onderscheidt zich hierin fundamenteel van opvoedingsprocessen in kleine kernen. Hogeschool Rotterdam wil professionals opleiden die de zelfsturing en participatie van jongeren bevorderen, de sociale cohesie in de buurt en de zelfredzaamheid van burgers versterken, onder andere doordat ze hun startkwalificatie halen. Hierdoor kunnen kinderen en jongeren zo ongestoord mogelijk opgroeien naar volwassenheid. De opgeleide professionals moeten in staat zijn om verbindingen te leggen tussen de disciplines die relevant zijn voor het opgroeien in de stad. De hogeschool wil dit bereiken door onderzoek te doen, door projecten uit te voeren, door wetenschappelijk onderzoek zodanig toepasbaar te maken, dat de beroepspraktijk versterkt wordt, en door debatten te organiseren die de beleidsontwikkeling stimuleren.

Het aandachtsgebied mikt op een multidisciplinaire, integrale aanpak van vraagstukken rond het opgroeien en opvoeden van jongeren. Op grond van onderzoek op de genoemde vakgebieden en op grond van eigen praktijkonderzoek, gericht op 'good practices' in de regio, ontwikkelen we concepten die relevant zijn voor de versterking van de beroepspraktijk. Deze worden vertaald in bijdragen aan initieel en post-initieelonderwijs. Deze opleidings- en onderzoeksaanpak draagt bij aan het opleiden van functionarissen. Deze functionarissen kunnen dan op het snijvlak van verschillende beroepen functioneren en die verbindingen leggen tussen de verschillende vakgebieden. Kortom ideale medewerkers voor praktijken als de brede school en de integrale wijkaanpak. Kenniscentrum Talentontwikkeling draagt bij aan de inhoudelijke kwaliteit van de bachelor- en de masteropleidingen, waaronder Pedagogiek en Leren en innoveren.

Frans Spierings is werkzaam binnen de onderzoekslijn Inclusie.

Publicatie(s)

Van Dr. Frans Spierings

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.