Ga direct naar de content

Dr. Erik van Schooten

Lector Taal

Erik van Schooten is sinds 2010 lector Taalverwerving en Taalontwikkeling aan HR en sinds 1985 onderzoeker bij het SCO-Kohnstamm Instituut van de Universiteit van Amsterdam. Als lector aan Hogeschool Rotterdam begeleidt Erik zeven docenten van HR met het verrichten van hun promotieonderzoek.

Daarnaast begeleidt hij docenten en studenten van de Master Pedagogiek bij het doen van afstudeeronderzoek, geeft hij colleges statistiek aan docenten en promotiekandidaten, verricht hij kwantitatieve analyses voor onderzoek uitgevoerd door collega’s van Kenniscentrum Talentontwikkeling en andere kenniscentra van HR en verricht hij onderzoekswerk op extern gefinancierd onderzoek.

Erik van Schooten studeerde aan de Nieuwe Lerarenopleiding D'Witte Leli (Nederlands/gezondheidskunde; Diploma 1982) en aan de Universiteit van Amsterdam (Doctoraal Neerlandistiek, hoofdvak Taalbeheersing; bijvakken: Portugese Letterkunde en Methoden en Technieken van Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek; Diploma 1985). In 2005 is hij gepromoveerd op een longitudinaal onderzoek naar de ontwikkeling van de literaire respons en de attitude ten aanzien van het lezen van fictie bij leerlingen in het voortgezet onderwijs. Zijn literatuurlijst bevat ruim 90 publicaties, waaronder artikelen in Amerikaanse en Nederlandse wetenschappelijke tijdschriften, onderzoeksrapporten en papers voor conferenties.

Taalverwerving en Taalontwikkeling

Het aandachtsgebied Taalverwerving en Taalontwikkeling heeft als voornaamste missie bij te dragen aan de verbetering van de voorwaarden voor taalverwerving en taalontwikkeling op scholen voor basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Het betreft hierbij zowel het expliciete onderwijs in de Nederlandse taal en vreemde talen als de voorwaarden voor taalontwikkeling die zich voordoen bij andere vakken. Bovendien is de aansluiting van de schoolse op de buitenschoolse omstandigheden voor taalverwerving en –ontwikkeling een belangrijk aandachtspunt. Als belangrijkste middelen om deze missie te bereiken ziet het lectoraat de volgende:

  • Professionalisering van aankomende docenten (studenten van de Hogeschool) en lerarenopleiders door middel van overdracht van wetenschappelijke kennis over de belangrijkste factoren voor taalverwerving en –ontwikkeling in de schoolse contexten.
  • Bijdragen aan curriculumontwikkeling op het gebied van de vakdidactiek voor taalonderwijs, waarbij de hedendaagse wetenschappelijke inzichten richtinggevend zijn.
  • Professionalisering van studenten en lerarenopleiders op de HR op het gebied van het verrichten van zelfstandig onderzoek naar hun eigen onderwijspraktijk.
  • Uitvoeren van praktijkgericht onderzoek gericht op het vergroten van kennis over werkzame factoren voor taalontwikkeling en taalverwerving van leerlingen
  • Bijdragen aan het Rotterdamse en nationale onderwijsbeleid gericht op verbetering van de voorwaarden voor taalontwikkeling en taalverwerving.

Erik van Schooten is werkzaam binnen de onderzoekslijn Optimalisering Leerprocessen.

Publicatie(s)

Van Dr. Erik van Schooten

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.