Menu Zoeken English

Dr. Erik van Schooten

Lector Taalverwerving en Taalontwikkeling

Erik van Schooten is sinds 2010 lector Taalverwerving en Taalontwikkeling aan HR en sinds 1985 onderzoeker bij het SCO-Kohnstamm Instituut van de Universiteit van Amsterdam. Als lector aan Hogeschool Rotterdam begeleidt Erik zeven docenten van HR met het verrichten van hun promotieonderzoek.

Publicatie(s)

Van Dr. Erik van Schooten

Literatuurverkenning Meer leertijd: effecten van meer leertijd op taal en rekenen

Niet alles wat meetbaar is, is relevant en niet alles wat relevant is, is meetbaar

Toetsen in onderwijs en onderzoek, een overzicht

Niet thuisgeven: schooluitval vanuit het perspectief van leerlingen

De ontbrekende schakel. Hoe stimuleert de leraar in groep 7 en 8 het lezen?

Oefensoftware bij het leren lezen. Hoe zet je het in en wat levert het op?

Een onderzoek naar de leerlingsoftware bij de methode Veilig leren lezen

Attitudinal factors and the intention to learn English in pre-vocational secondary bilingual and mainstream education

De Katrol: effectiviteit van leer- en gezinsondersteuning thuis

Vocational identity of at-risk emerging adults and its relationship with individual characteristics

Reading Comprehension Level and Development in Native and Language Minority Adolescent Low Achievers: Roles of Linguistic and Metacognitive Knowledge and Fluency

Taalonderwijs; een kwestie van ontkavelen

openbare les in duplo: presentatie van het lectoraat Taalverwerving en Taalontwikkeling bij het Instituut voor Lerarenopleidingen van Hogeschool Rotterdam

De rol van technisch lezen, woordenschat en metacognitie bij het begrijpend lezen van een- en meertalige leerlingen in het vmbo

Writing proficiency level and writing development of low-achieving adolescents: the roles of linguistic knowledge, fluency, and metacognitive knowledge

Gecijferdheid onderwijs op de Pabo : inductief of deductief?

School–family partnership procedures in urban secondary education, part B: implementing and testing alternative procedures

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.