Menu Zoeken English

Lectoraat Studiesucces

van dr. Ellen Klatter

Welke onderwijs- en persoonsfactoren spelen een bepalende rol bij het studiesucces van studenten van Hogeschool Rotterdam?
De studentenpopulatie van Hogeschool Rotterdam kenmerkt zich door een grote diversiteit aan vooropleidingen, etniciteiten en sociaaleconomische achtergronden. Om het verschil te maken in het succes van studenten is het nodig dat docenten binding en betrokkenheid kunnen aangaan vanuit de inhoud. Dit vraagt veel van de pedagogische en didactische vaardigheden van de docent. Zeker omdat recente cijfers laten zien dat het studiesucces daalt. In het bijzonder van studenten uit het mbo en met een niet-westerse achtergrond.

In haar onderzoek naar studiesucces zal Klatter sterk de professionele identiteit van de docent betrekken; de basis voor het vormgeven van krachtig studentgericht beroepsonderwijs. Hiermee geeft Klatter invulling aan de ambitie van het College van Bestuur om een bijdrage te leveren aan het optimaliseren van de instroom, binding, doorstroom, vorming, studiesucces en carrièreperspectief van de Rotterdamse populatie in het hoger beroepsonderwijs. 

In het onderzoek wordt niet alleen gekeken naar het aantal studenten dat in het eerste jaar uitvalt en na vijf jaar de studie heeft afgerond. Ook worden de cognitieve ontwikkeling, de maatschappelijke betrokkenheid gedurende de studie en het persoonlijk welbevinden tot het moment van afstuderen betrokken. De hogeschool zelf vormt het onderzoeksgebied van Klatter waarbij verschillende (deel-) onderzoeken in specifieke contexten zullen worden uitgevoerd. Doel is een bijdrage leveren aan het optimaliseren van de instroom, binding, doorstroom, vorming, studiesucces en carrièreperspectief van de Rotterdamse populatie in het hoger beroepsonderwijs. Het lectoraat zal op het thema studiesucces nadrukkelijk de verbinding maken met andere Randstad-hogescholen.

Onderzoekslijn

Dit lectoraat valt de onderzoekslijn Optimalisering Leerprocessen van Kenniscentrum Talentontwikkeling.

“Ik wil het brede begrip studiesucces graag samen met docenten, studenten, managers en externe begeleiders onderzoeken"

Ellen Klatter lector Studiesucces

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.