Ga direct naar de content

Lectoraat Studiesucces

van dr. Ellen Klatter

Welke onderwijs- en persoonsfactoren spelen een bepalende rol bij het studiesucces van studenten van Hogeschool Rotterdam?
De studentenpopulatie van Hogeschool Rotterdam kenmerkt zich door een grote diversiteit aan vooropleidingen, etniciteiten en sociaaleconomische achtergronden. Om het verschil te maken in het succes van studenten is het nodig dat docenten binding en betrokkenheid kunnen aangaan vanuit de inhoud. Dit vraagt veel van de pedagogische en didactische vaardigheden van de docent. Zeker omdat recente cijfers laten zien dat het studiesucces daalt. In het bijzonder van studenten uit het mbo en met een niet-westerse achtergrond.

In het lectoraat wordt onderzoek gedaan naar de elementen die aantoonbaar bijdragen aan de motivatie, binding en kwalificering van studenten aan Hogeschool Rotterdam.

Met ‘studiesucces’ wordt vaak het rendement aangeduid, het percentage studenten dat hun opleiding binnen vijf jaar succesvol afrondt. Succesvol studeren houdt echter veel meer in dan het halen van een diploma. Het werken aan de persoonlijke en maatschappelijke vorming van studenten is net zo belangrijk. Ellen ziet daarbij vooral een rol weggelegd voor docenten. Als docent moet je je bewust zijn van deze veelomvattende en pedagogische taak. Bewustzijn van het doel van je onderwijs, van de wijze waarop je de lessen vormgeeft, omgaat met verschillen, en hoe je studenten beoordeelt, draagt bij aan de ontwikkeling van de student, en heeft zo effect op studiesucces.

In haar onderzoek naar studiesucces zal Klatter sterk de professionele identiteit van de docent betrekken; de basis voor het vormgeven van krachtig studentgericht beroepsonderwijs. Hiermee geeft Klatter invulling aan de ambitie van het College van Bestuur om een bijdrage te leveren aan het optimaliseren van de instroom, binding, doorstroom, vorming, studiesucces en carrièreperspectief van de Rotterdamse populatie in het hoger beroepsonderwijs. 

In het onderzoek wordt niet alleen gekeken naar het aantal studenten dat in het eerste jaar uitvalt en na vijf jaar de studie heeft afgerond. Ook worden de cognitieve ontwikkeling, de maatschappelijke betrokkenheid gedurende de studie en het persoonlijk welbevinden tot het moment van afstuderen betrokken. De hogeschool zelf vormt het onderzoeksgebied van Klatter waarbij verschillende (deel-) onderzoeken in specifieke contexten zullen worden uitgevoerd. Doel is een bijdrage leveren aan het optimaliseren van de instroom, binding, doorstroom, vorming, studiesucces en carrièreperspectief van de Rotterdamse populatie in het hoger beroepsonderwijs. Het lectoraat zal op het thema studiesucces nadrukkelijk de verbinding maken met andere Randstad-hogescholen.

Onderzoekslijn

Dit lectoraat valt de onderzoekslijn Optimalisering Leerprocessen van Kenniscentrum Talentontwikkeling.

“Ik wil het brede begrip studiesucces graag samen met docenten, studenten, managers en externe begeleiders onderzoeken. Vragen die daarbij spelen zijn: wat vinden wij goed onderwijs, en wat is het resultaat van dat onderwijs? Met andere woorden, waartoe leiden we op? Komt dat overeen met de doelstellingen die een opleiding stelt, en niet onbelangrijk, komt dat overeen met de doelstellingen die studenten zelf voor ogen hebben? En draagt dit alles bij aan het optimaliseren van studiesucces?”

Ellen Klatter lector Studiesucces

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.