Ga direct naar de content

Dr. Ellen Klatter

Lector Versterking Beroepsonderwijs Lector Studiesucces

Ellen Klatter is als onderwijskundige afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen en gepromoveerd aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. In haar loopbaan heeft zij diverse onderzoeken uitgevoerd op de scharnierpunten van het Nederlands onderwijssysteem.

Vanuit het lectoraat Didactiek van het Techniekonderwijs (Fontys) hield zij zich de laatste jaren bezig met onderzoek naar de didactiek van (technisch) beroepsonderwijs, onderwijsontwikkeling, professionalisering en onderzoek. Vanuit die functie was zij in opdracht van de Vereniging Hogescholen voorzitter van de redactie Kennisbasis Docent technische beroepen. Vanaf 2011 werkt zij in opdracht van het min. OCW als voorzitter Sectorale Vernieuwingscommissie Techniek voor de Vernieuwing Beroepsgerichte programma’s VMBO. Het lectoraat Studiesucces combineert Klatter met haar aanstelling als lector Versterking Beroepsonderwijs bij Kenniscentrum Talentontwikkeling van Hogeschool Rotterdam.

Ellen Klatter is werkzaam binnen de onderzoekslijn Optimalisering Leerprocessen

Lectoraten

Studiesucces

Welke onderwijs- en persoonsfactoren spelen een bepalende rol bij het studiesucces van studenten van Hogeschool Rotterdam?
De studentenpopulatie van Hogeschool Rotterdam kenmerkt zich door een grote diversiteit aan vooropleidingen, etniciteiten en sociaaleconomische achtergronden. Om het verschil te maken in het succes van studenten is het nodig dat docenten binding en betrokkenheid kunnen aangaan vanuit de inhoud. Dit vraagt veel van de pedagogische en didactische vaardigheden van de docent. Zeker omdat recente cijfers laten zien dat het studiesucces daalt. In het bijzonder van studenten uit het mbo en met een niet-westerse achtergrond.

In het lectoraat wordt onderzoek gedaan naar de elementen die aantoonbaar bijdragen aan de motivatie, binding en kwalificering van studenten aan Hogeschool Rotterdam. In haar onderzoek naar studiesucces zal Klatter sterk de professionele identiteit van de docent betrekken; de basis voor het vormgeven van krachtig studentgericht beroepsonderwijs. Hiermee geeft Klatter invulling aan de ambitie van het College van Bestuur om een bijdrage te leveren aan het optimaliseren van de instroom, binding, doorstroom, vorming, studiesucces en carrièreperspectief van de Rotterdamse populatie in het hoger beroepsonderwijs. 

In het onderzoek wordt niet alleen gekeken naar het aantal studenten dat in het eerste jaar uitvalt en na vijf jaar de studie heeft afgerond. Ook worden de cognitieve ontwikkeling, de maatschappelijke betrokkenheid gedurende de studie en het persoonlijk welbevinden tot het moment van afstuderen betrokken. De hogeschool zelf vormt het onderzoeksgebied van Klatter waarbij verschillende (deel-) onderzoeken in specifieke contexten zullen worden uitgevoerd. Doel is een bijdrage leveren aan het optimaliseren van de instroom, binding, doorstroom, vorming, studiesucces en carrièreperspectief van de Rotterdamse populatie in het hoger beroepsonderwijs. Het lectoraat zal op het thema studiesucces nadrukkelijk de verbinding maken met andere Randstad-hogescholen.

Versterking Beroepsonderwijs

De focus van dit lectoraat betreft de doorstroom van jongeren tijdens hun loopbaan in het beroepsonderwijs. Specifieke aandacht gaat daarbij uit naar de scharnierpunten van het vmbo-mbo en mbo-hbo.

Aandachtsgebieden binnen het lectoraat Versterking Beroepsonderwijs zijn:

  • Het bevorderen van docentcompetenties werkzaam in het mbo en hbo, met specifieke aandacht voor didactiek en pedagogiek, en hun oriëntatie op de beroepscontext waarvoor wordt opgeleid.
  • Inhoudelijke ondersteuning en het opzetten/uitvoeren van een flankerende onderzoekslijn binnen het project BOSS, dat gericht is op de samenwerking tussen mbo en hbo opleidingen.
  • Begeleiding van studenten en promovendi in (afstudeer-)onderzoek naar ouderbetrokkenheid, loopbaan oriëntatie, en onderwijsontwikkeling.
  • Het verzorgen van (gast)colleges op het gebied van beroepsonderwijs, onderzoek en onderwijs-vernieuwing binnen diverse gremia van de lerarenopleidingen.
  • Ondersteuning van curriculum commissies bij de vormgeving en kwaliteitszorg uitstroomprofiel beroepsgericht onderwijs.

Openbare les Studiesucces

22 juni 2017

Publicatie(s)

Van Dr. Ellen Klatter

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.