Menu Zoeken English

Over de lector

dr. Lia Voerman

Ik zie mijn opdracht als het slaan van een brug tussen theorie en praktijk op zo’n manier dat docenten echt handvatten krijgen om - op basis van wat we al weten - les te geven en hun didactiek met behulp van activerende interactie verder te verfijnen.

Dr. Lia Voerman Lector Didactiek

Bij didactiek gaat het om bevorderen van leren door het systematisch handelingen van leraren in de klas. Door ‘activerende interactie’ stimuleren docenten het leren. Dat doet een docent in de eerste plaats door vragen te stellen die de lerenden aan het denken zetten en door feedback te geven, bijvoorbeeld over de door de lerende gehanteerde strategie. En tegelijkertijd door hen zoveel mogelijk zelf te laten denken en niet zoveel aanwijzingen te geven. Daarmee is de interactie tussen docenten en lerenden leerbevorderend. Het gaat dus om de dialoog tussen leraar en lerende. 

Lia Voerman is in 2014 gepromoveerd aan de Universiteit Utrecht. Haar thesis heet “Teacher feedback in the classroom. Analysing and develoing teachers’feedback behavior in secondary education.” Het behelst onderzoek naar hoe je zo feedback kunt geven aan leerlingen, dat zij daar echt iets aan hebben. En vervolgens, hoe je deze didactiek aan leraren kunt leren. 
De kennis opgedaan tijdens deze promotie heeft zij met Frans Faber beschreven in: “Didactisch Coachen”, uitgekomen in 2016. In dat jaar won het boek de publieksprijs van de NRO-VOR  praktijkprijs voor het vertalen van wetenschappelijk onderzoek naar de praktijk.

Andere activiteiten

  • Lia werkt vanuit haar eigen bedrijf aan het implementeren van Didactisch Coachen op scholen.
  • Ze heeft daarnaast een aanstelling als adviseur aan de Universiteit Utrecht.
  • Is voorzitter van de Stichting Didactisch Coachen. 

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen