Menu English

Lectoraat Taalverwerving en Taalontwikkeling

Het aandachtsgebied Taalverwerving en Taalontwikkeling heeft als voornaamste missie bij te dragen aan de verbetering van de voorwaarden voor taalverwerving en taalontwikkeling op scholen voor basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Het betreft hierbij zowel het expliciete onderwijs in de Nederlandse taal en vreemde talen als de voorwaarden voor taalontwikkeling die zich voordoen bij andere vakken. Bovendien is de aansluiting van de schoolse op de buitenschoolse omstandigheden voor taalverwerving en –ontwikkeling een belangrijk aandachtspunt. Als belangrijkste middelen om deze missie te bereiken ziet het lectoraat de volgende:

  • Professionalisering van aankomende docenten (studenten van de Hogeschool) en lerarenopleiders door middel van overdracht van wetenschappelijke kennis over de belangrijkste factoren voor taalverwerving en –ontwikkeling in de schoolse contexten.
  • Bijdragen aan curriculumontwikkeling op het gebied van de vakdidactiek voor taalonderwijs, waarbij de hedendaagse wetenschappelijke inzichten richtinggevend zijn.
  • Professionalisering van studenten en lerarenopleiders op de HR op het gebied van het verrichten van zelfstandig onderzoek naar hun eigen onderwijspraktijk.
  • Uitvoeren van praktijkgericht onderzoek gericht op het vergroten van kennis over werkzame factoren voor taalontwikkeling en taalverwerving van leerlingen
  • Bijdragen aan het Rotterdamse en nationale onderwijsbeleid gericht op verbetering van de voorwaarden voor taalontwikkeling en taalverwerving.

Onderzoekslijn

Erik van Schooten is werkzaam binnen de onderzoekslijn Optimalisering Leerprocessen van Kenniscentrum Talentontwikkeling

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen