Menu
    English

    Verbinding met onderwijs

    van lectoraat Taalontwikkeling

    In samenwerking met de WERKplaats Taal van de hogeschool wil Van Kruiningen de opbrengsten van onderwijsinterventies op het terrein van taalontwikkelend lesgeven meer zichtbaar maken.