Menu
    English

    Verbinding met onderwijs

    van lectoraat Integrale Curriculumontwikkeling

    Het onderzoek van dit lectoraat vindt in nauwe afstemming met het Instituut voor Lerarenopleidingen van Hogeschool Rotterdam plaats. Sluijsmans levert hiermee een bijdrage aan de ambitie van Hogeschool Rotterdam om onderwijs, onderzoek en het verbeteren en vernieuwen van de (regionale) beroepspraktijk intensiever met elkaar te verbinden.