Ga direct naar de content

Dr. Maaike Lycklama à Nijeholt

Lector Finance & Business Innovation

Dr. Maaike Lycklama à Nijeholt is lector Finance & Business Innovation bij Kenniscentrum Innovatief Ondernemerschap. Haar onderzoek is gericht op de aandachtgebieden fusies en overnames, soft controls en innovatieve financieringsvormen.

Sinds september 2012 is Maaike verbonden aan Kenniscentrum Innovatief Ondernemerschap. Samen met haar team en studenten doet zij onderzoek naar alternatieve financieringsvormen voor ondernemingen, soft controls in organisaties, fusies en overnames en financiële aspecten van Publiek-Private Samenwerking.

Maaike Lycklama à Nijeholt studeerde Financiële Economie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. In 2010 promoveerde zij aan de Universiteit Leiden. In het kader van haar benoeming tot lector, gaf Maaike op 29 januari 2014 haar openbare les. Hierin gaf zij haar visie op de oorzaken van de financiële crisis en spoort zij ondernemers aan om te denken. Welke kansen biedt de crisis?

Overige werkzaamheden

Naast haar werkzaamheden bij het kenniscentrum is Maaike vanaf 2011 verbonden aan Nyenrode Business Universiteit als kerngroepvoorzitter Financiering. Sinds september 2012 is Maaike verbonden aan Instituut voor Privaatrecht van de Universiteit Leiden. Voorafgaand daaraan was zij universitair docent aan het Instituut Fiscale en Economische Vakken van deze zelfde universiteit. Daarnaast is Maaike lid van de Raad van Commissarissen van de Rabobank Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.