Menu Zoeken English

Ir. Isabelle Vries MCD

Lector Port Development

Zeehavens staan voor grote opgaven. De veranderingen in de wereldhandel, verdere schaalvergroting, dreigend te kort aan fossiele energie en grondstoffen, de grillige energiemarkt, de opkomst van nieuwe technologieën zoals gebruik van Big Data, 3D en de klimaatopgave hebben allen impact op hoe havens moeten worden ontwikkeld. Daarbij is het van belang dat havens toekomstbestendig zijn en maatschappelijke toegevoegde waarde blijven creëren, zowel op nationaal als lokaal niveau.

Het lectoraat gaat met name op zoek naar de nieuwe vormen van bedrijvigheid die nodig zijn om dit te bewerkstelligen, en op welke wijze zeehavens dit kunnen faciliteren en welke randvoorwaarden zij kunnen creëren. Het onderzoek spitst zich toe op Rotterdam als grootste Europese zeehaven, maar tevens zal vergelijkend onderzoek plaatsvinden in andere (internationale) zeehavens.

 

Onderzoeksvraag en agenda

“Welke strategie kunnen zeehavens ontwikkelen om nieuwe, niet-fossiele markten aan te trekken en te faciliteren, waarbij deze nieuwe markten toegevoegde waarde genereren voor haven, stad en regio?”

Deze vraag wordt aangepakt langs 3 verschillende schaalniveaus, die voortkomen uit de trends en ontwikkelingen waarmee de haven en stad worden geconfronteerd. Samenvattend:

  • Ports in Transition - “Op zoek naar niet-fossiele markten” De Europese havens zullen een transitie moeten doormaken naar nieuwe, niet-fossiele economie. Hierbij staan centraal de ontwikkelingen van opkomende markten zoals biobased chemie, duurzame energie en circulaire economie. Wat is de strategie van zeehavens om deze clusters aan te trekken en te faciliteren. Wat zijn de kritische vestigingsvoorwaarden waarmee deze clusters succesvol in de haven kunnen worden ontwikkeld?
  • World Port City - "Verbinding haven en stad" Door de verminderde groeiverwachtingen is het dat de haven activiteiten aantrekt met meer toegevoegde waarde voor stad en regio. Gegeven de afvlakkende groei in containerstromen en natte bulk, zullen de hierboven genoemde nieuwe sectoren voor de extra toegevoegde waarde kunnen zorgen. Bijvoorbeeld doordat er nieuwe kennis en (maritieme) diensten wordt ontwikkeld. Wat is het effect van biobased, duurzame energie en circulaire economie in de haven op de diensteneconomie in de regio, wat zijn kritische vestigingsvoorwaarden, en hoe kunnen deze clusters succesvol rond de haven worden ontwikkeld?
  • City Ports 3. 0 - “Nieuwe economie in oude gebieden” Het havengebied zal zich constant vernieuwen, en op de grens tussen stad en haven doen zich kansen voor om nieuwe (economische) verbindingen te leggen tussen haven en stad. Op welke wijze kan de nieuwe haveneconomie worden gestimuleerd in deze (verouderde) gebieden, hoe kunnen economie van stad en haven in deze gebieden met elkaar worden verbonden, en welke vestigingsvoorwaarden zijn noodzakelijk om de bedrijvigheid in deze gebieden te doen landen?

Het onderzoeksdomein werkt samen met verschillende andere lectoraten binnen het kenniscentrum RDM en met de opleidingen van de Hogeschool , in het bijzonder van IGO, IBK, RMU en RBS, maar cross-overs met andere instituten zijn zeer goed denkbaar.

Publicatie(s)

Van Ir. Isabelle Vries MCD

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen