Menu Zoeken English

Marlies van der Wee-Bedeker

Onderzoeksmedewerker / promoveren

Promotieonderzoek Onderwijs ter bevordering van duurzame ontwikkeling

Het hoger beroepsonderwijs is nauw verweven met de samenleving waarvan zij deel uitmaakt. Daarbij spelen hogescholen continue in op wat nu en in de toekomst wordt gevraagd van afgestudeerden. Hoe die toekomst er precies uit ziet, is onbekend. Wel is duidelijk dat de zogenaamde Grand Challenges ten aanzien van klimaat, energie-, grondstoffen-, water- en voedselvoorziening nieuwe uitdagingen bieden aan het hoger beroepsonderwijs[1]: er is behoefte aan professionals die hun eigen vak op hoog niveau en flexibel kunnen uitoefenen en bij kunnen dragen aan innovatieve en creatieve oplossingen voor vraagstukken gerelateerd aan deze Grand Challenges.[2]

Hoewel onderwijs gerelateerd aan de Grand Challenges al decennia op de agenda van het hoger onderwijs staat, is de vraag wat dit onderwijs gericht op duurzame ontwikkeling nu precies beoogt, wat de inhoud ervan moet zijn, welke waarde dit moet hebben ten aanzien van de ontwikkeling van de student en welke maatschappelijke impact wordt beoogd[3].

Dit promotieonderzoek moet inzicht geven in de praktijk van onderwijs gericht op duurzame ontwikkeling zoals docenten dat vormgeven, uitvoeren en evalueren. Hoe ziet onderwijs waarin studenten zich ontwikkelen tot professionals die creatieve en innoverende oplossingen voor de Grand Challenges formuleren er uit? Waar gaat dit onderwijs over? Wat leren studenten? Welke keuzes maken docenten wat betreft leerdoelen, inhoud, uitvoering en evaluatie? De doelstelling is een bijdrage te leveren aan de kennisontwikkeling over onderwijs voor duurzame ontwikkeling. De ambitie is om met deze kennis aanknopingspunten te bieden voor de ontwikkeling van toekomstgericht onderwijs: onderwijs waarin studenten zich ontwikkelen tot competente en flexibele professionals die de (hun!) toekomst mede richting kunnen geven door bij te dragen aan de transitie naar een duurzame samenleving![1] Vereniging Hogescholen (2015). #HBO2025 : wendbaar en weerbaar. Den Haag: Vereniging Hogescholen, 2015. Geraadpleegd op 18 januari, 2016, van http://www.hbo2025.nl/wp-content/uploads/2015/05/hbo2025WendbaarWeerbaar_Strategische_visie_VerenigingHogescholen.pdf

[2] O’Brien, et. al. (2013). You say you want a revolution? Transforming education and capacity building in response to global change. Environmental Science & Policy, vol. 28, 48-59

[3] Kopnina, H. & Meijers, F. (2014). Education for sustainable development (ESD) : exploring theoretical and practical challenges. International Journal for Sustainability in Higher Education, vol. 15, nr. 2, p. 188-207

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen