Menu Zoeken English

Dr.ir. Marit van Lieshout

Lector Procesoptimalisatie- en Intensificatie

Marit van Lieshout werkt vanuit de visie dat de verduurzaming van de procesindustrie opgave voor de toekomst vormt. Niet alleen om klimaatverandering te kunnen beperken tot 1,5 à 2 graden, ook om de lange termijn financiële gezondheid van de Nederlandse procestechnologie te kunnen garanderen.

Doel

Het doel van het onderzoek door het lectoraat is om de kennis te vergaren die nodig is om innovaties zoals warmtepompen, membranen en innovatieve reactoren toegepast te krijgen in het curriculum en in de praktijk. Het onderzoek door het lectoraat richt zich daarom op de ontwikkeling van tools (gereedschap) voor de procestechnoloog om deze ontwikkeling begrijpelijk te maken. Bij de ontwikkeling van deze tools komen naast technische ook economische aspecten aan de orde, omdat een aantrekkelijke business case voorwaarde is om innovaties geimplementeerd te kunnen krijgen.

Projecten

Projecten waar het lectoraat bij betrokken is (geweest), zijn:

  • De ontwikkeling van een expertsysteem voor de bepaling van het potentieel en de optimale realisatie in termen van kosten- en energiebesparing van warmtepomptechnologie in een proces. Momenteel wordt de eerste fase voorbereid: verzamelen van praktijkcases bij 3 bedrijven in de Botlek in samenwerking met Deltalinqs. Bij de uitvoering van dit project zullen 3 studententeams van de gezamenlijke minor van Chemische Technologie en Werktuigbouwkunde betrokken zijn.
  • Modellering van de productie van polymeren in een spinning disc reactor (innovatieve reactor die door het Nederlandse bedrijf Flowid op de markt gebracht wordt). Momenteel wordt met Chillabs van Hogeschool Zuyd de casus polyolen onderzocht. Daarnaast wordt er door een derdejaars groepje van Werktuigbouwkunde een apparaat ontwikkeld waarmee het effect van de afschuifkrachten op de (tussenproducten uitgeprobeerd kan worden.
  • Jaarlijks is de lector opdrachtgever bij de PI projecten van RMI, het gaat om procestechnische opdrachten met een nautische aspect, zoals bijvoorbeeld warmteterugwinning (via organic rankine cycle) in binnenvaartschepen.
  • Het lectoraat was ook betrokken bij het EEMBAR project waarin studenten van Chemische Technologie op maat gemaakte membranen voor de terugwinning van aceton uit plantaardige olie testen op semi industriele schaal, bij IOI Croklaan.

Achtergrond

Dr. ir. Marit van Lieshout studeerde scheikundige technologie aan de TU Delft en promoveerde tijdens haar werk voor TNO op de relatie tussen papierkwaliteit en de perspartijen van papiermachines.

Sinds 2011 is zij consultant bij CE Delft. Haar expertise ligt op het vlak van verduurzaming van de procesindustrie. In deze hoedanigheid ondersteunt zij de ontwikkeling van roadmaps voor industriele gebieden zoals die aan de klimaattafels ontwikkeld worden. Daanaast werkt zij aan projecten variƫrend van concrete energiescans bij individuele bedrijven tot evaluatie van energie-efficiency beleid in de EU28.

Daarnaast is zij per 1 september 2016 lector procesoptimalisatie en -intensificatie bij Kenniscentrum Duurzame HavenStad.

Publicatie(s)

Van Dr.ir. Marit van Lieshout

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.