Dr.ir. Marit van Lieshout

Lector Procesoptimalisatie- en Intensificatie

Dr. ir. Marit van Lieshout studeerde scheikundige technologie aan de TU Delft en promoveerde tijdens haar werk voor TNO op de relatie tussen papierkwaliteit en de perspartijen van papiermachines. Per 1 september 2016 is zij lector procesoptimalisatie en -intensificatie bij Kenniscentrum Duurzame HavenStad.

Daarnaast is zij consultant bij CE Delft. Haar expertise ligt op het vlak van verduurzaming van de procesindustrie. Zij draagt hieraan bij door een brede range van werkzaamheden variërend van concrete energiescans bij individuele bedrijven tot evaluatie van energie-efficiency beleid in de EU28. Een belangrijk deel van haar werkzaamheden betreft de ondersteuning van groepen bedrijven en (overheid)organisaties bij het vaststellen van duurzaamheidsdoelstellingen voor de toekomst.

Bij het lectoraat procesoptimalisatie en -intensificatie zal zij in samenwerking met de industrie en onderwijs onderzoek doen naar de omstandigheden waaronder procesoptimalisatie en -intensificatie  de Nederlandse procesindustrie versterkt.

Verduurzaming van de procesindustrie is een breed werkterrein. De procesindustrie omvat onder andere papierfabrieken, staalproductie en de chemische industrie. Het kan gaan om optimalisatie van bestaande processen via kleine aanpassingen aan randapparatuur zoals isolatie van leidingen en appendages en frequentieregelingen op pompen tot procesintensificatie waarbij de kern van het proces geoptimaliseerd wordt door toepassing van innovatieve inzichten op het gebied van reactor- en procesdesign.

De komende tijd wordt benut om in samenspraak met onderwijs en industrie de onderzoeksvragen te formuleren en uit te zetten.

Aansluiting onderwijs

Bij zowel de opleidingen EAS (met name werktuigbouwkunde, analytische scheikunde en elektronica) en RMU ( chemische technologie) van Hogeschool Rotterdam heeft de procesindustrie de aandacht. Daarnaast wordt samenwerking gezocht met commerciële opleidingen om technisch en economische inpassing van nieuwe technologie integraal te kunnen onderzoeken. Zowel de verwachte overschakeling naar een circulaire economie (recyclestromen en/of biomassa als grondstof) als de nieuwe inzichten op het gebied van procesintensificatie (micro-reactoren, statische rotoren, roterende reactoren) bieden aanknopingspunten voor samenwerking.

Visie

De verduurzaming van de procesindustrie vormt de opgave voor de toekomst. Niet alleen om klimaatverandering te kunnen beperken tot 1,5 à 2 graden, ook om de lange termijn financiële gezondheid van de Nederlandse procestechnologie te kunnen garanderen. De wijze waarop dit wordt aangepakt is niet vastomlijnd. Deze aanpak moet leiden tot bekendheid met de beschikbare technologie en de wil om daar in te investeren.

Publicatie(s)

Van Dr.ir. Marit van Lieshout

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.