Menu Zoeken English

Dr. ir. Haico van Nunen

Lector Duurzame Renovatie

Haico van Nunen is per 1 mei 2016 lector Duurzame Renovatie bij Kenniscentrum Duurzame HavenStad. Zijn expertise ligt op het vlak van duurzaamheid binnen de bestaande bouw.

De opgave voor de bestaande bouw is groot. Met de groeibehoefte van de woningvoorraad en de huidige nieuwbouwcapaciteit in het achterhoofd wordt duidelijk dat 90-95% van de gebouwen die er vandaag de dag staan, er in 2050 nog steeds staan. De kwaliteit van die gebouwen moet dan van dusdanige aard zijn dat er wordt voldaan aan de eisen van dat moment, zowel economisch, functioneel als technisch. Op basis van hedendaagse ontwikkelingen kunnen we nu al stellen dat de huidige gebouwen aanpassingen behoeven onder meer op het vlak van gebruik, betaalbaarheid en duurzaamheid.
Renovatie is daarmee een opgave die groter is dan nieuwbouw. Het is bovendien een werkterrein waar een veelheid aan disciplines bij elkaar komen. In de besluitvorming geeft dit veel variabelen die van belang zijn. Om tot opschaling van Duurzaam Renoveren te komen is meer begrip van die variabelen nodig, zodat opschaling op de juiste plek wordt geïnitieerd.

Het lectoraat Duurzame Renovatie geeft invulling aan de opschaling van duurzame energiezuinige renovatie. In eerste instantie gaat het om de huidige stand van zaken van renovatie toepassingen in kaart brengen en opstellen innovatie agenda ‘duurzame renovatie’ zodat de ontwikkelde kennis een bijdrage gaat leveren aan de duurzaamheidsambitie die past in de ontwikkelingen in de praktijk van Nederland en Rotterdam in het bijzonder. De opgave daarin is om tot verbeteringen te komen  die verder gaan dan een proef of pilot en te bepalen wat daarvoor nodig is? Het onderzoek richt zich op het benoemen (kwanitatief en kwalitatief) van de deze variabelen. Dit vormt het startpunt van verdere innovaties en specialisaties.

Aansluiting onderwijs
De duurzaamheidsopgave is bekend, de weg ernaartoe vraagt om een praktische uitwerking. Bij zowel de opleidingen Bouwkunde en Academie van Bouwkunst van Hogeschool Rotterdam heeft de bestaande bouw de aandacht. Met de juiste kennis over renoveren, vanuit product, proces, samenwerking, financiën, communicatie en duurzaamheid geeft dit onderzoek een stimulans aan de Duurzame Havenstad.

Visie
We weten niet hoe de wereld er uit zal zien in 2050. Toch beslissen we vandaag de dag over een deel van de toekomst.  De stad Rotterdam richt zich, net als de landelijke overheid op een energie neutrale gebouwde omgeving in 2050. Maar om dat te bereiken zijn op grote schaal (woning)verbeteringen nodig. Hogeschool Rotterdam wil een belangrijke bijdrage leveren aan de benodigde opschaling van duurzame renovatie. Enerzijds door toegepast wetenschappelijk onderzoek te verrichten naar de mogelijkheden van duurzame renovatie en daarmee realisatie een stap dichterbij te brengen. Anderzijds door in het onderwijs de studenten kennis aan te bieden op het vlak van duurzame renovatie, zodat zij straks de juiste achtergrond hebben om in de praktijk als expert aan de slag te gaan.

Haico van Nunen   
Dr.Ir. Haico van Nunen studeerde bouwkunde (1994-1999) aan de Technische Universiteit Eindhoven en promoveerde daar in 2010 op het proefschrift ‘Assessment of sustainability of flexible building’. Hierin staan de noodzakelijke ingrepen in de woning, in relatie tot de milieubelasting van het wonen centraal. De werkzaamheden aan het lectoraat worden gecombineerd uitgevoerd met zijn functie als adviseur bij BouwhulpGroep. De werkzaamheden daar strekken zich uit van strategisch advies op portfolioniveau, tot ontwikkeling en onderzoek op vlak van duurzame renovatie en alles wat zich daar tussenin beweegt.

Publicatie(s)

Van Dr. ir. Haico van Nunen

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.