Dr. Gennady Oshovsky

Lector Duurzame (Bio)Chemische Innovatie

Gennady Oshovsky is per 15 november 2018 lector Duurzame (Bio)Chemische Innovatie bij Kenniscentrum Duurzame HavenStad. De focus van zijn onderzoek gaat liggen op innovatieve (bio)chemische oplossingen gedreven door vernieuwingsbehoefte en uitdagingen van de Rotterdamse regio, de Hogeschool Rotterdam, de haven en de bedrijven eromheen. De thema’s van het lectoraat zijn op te vatten als: water, duurzaamheid en veiligheid.

Water
Nederland en, in het bijzonder, Rotterdam leeft met water. Water is inspirerend en bijzonder in vele opzichten: voor het leven, voor onze leefomgeving, voor de biologische en chemische processen. Het is heel belangrijk te weten wat in het water rond Rotterdam zich bevindt, en wat de Rijn en de Maas naar ons brengen. Hier wordt er gekeken naar de verontreinigen die steeds meer veel last gaan veroorzaken voor het milieu, zoals PFOA, chlororganische verbindingen, micro- en nanoplastics.
Om betrouwbare informatie over het water zo snel mogelijk, liever ter plekke of zelfs on-line, te kunnen krijgen, zijn innovaties heel graag gewenst. Hier voeren wij onderzoek samen een innovatief bedrijf Medimate om lab-on-a-chip technieken te ontwikkelen voor en snelle en nauwkeurige bepaling van meerdere aandachttrekkende stoffen in water. Verder werken wij aan geavanceerde chemische sensoren, die in combinatie met onderwaterdrones, veel nuttige informatie on-line kunnen opleveren over de watersamenstelling en verandering  hiervan bij meren en rivieren in de regio Rotterdam.
Bij de thema water focussen wij ons ook op slimme (bio)moleculen die aandachtrekkende stoffen selectief kunnen binden en aanwezigheid hiervan kunnen aantonen. Zulke slimme (bio)moleculen worden verder gebruikt om colorimetrische sensoren en sensorarrays voor watermonitoring te ontwikkelen.

Duurzaamheid
Chemisch en biotechnologisch onderzoek brengt duurzame oplossingen voor de vernieuwende bedrijfsleven. Hier werkt het lectoraat samen met partners aan (bio)katalytische processen waarmee hoogwaardige chemische producten zo duurzaam mogelijk geproduceerd kunnen worden. Hier focussen wij op het gebruik van vernieuwbare groene stromen uit de regio.
Daarnaast wordt er samen met het lectoraat Procesoptimalisatie- en Intensificatie van de Hogeschool Rotterdam aan innovatieve reactoren gewerkt om chemische processen duurzamer en efficiënter te laten verlopen en om de modernisatie van bestande chemische industrie in de regio Rotterdam hiermee te bevorderen.  

Veiligheid
Rotterdam, stad en de haven, is open voor de hele wereld. Veel internationale bedrijven zijn ook gevestigd in de regio. Dat is zeer gunstig voor de economie en de handel, maar hier komen ook ecologische en veiligheidsonderwerpen bij. Bij chemische bedrijven in de omgeving van de stad wordt er met verschillende gevaarlijke stoffen gewerkt, die hoog toxisch, radioactief, zeer ontvlambaar of explosief kunnen zijn. Nog een probleem van de grote stad: door een grootschalig gebruik van vuurwerk en rookbommen komen toxische perchloraten en chloororganische verbindingen in de grond, de lucht en het water zitten. Sterker nog, er komen meer chemische problemen door de georganiseerde criminaliteit. De Rotterdamse haven is bijvoorbeeld een grote opslagplaats voor synthetische drugs, die verder naar de hele wereld getransporteerd worden. Illegale laboratoria, die deze synthetische drugs produceren, dumpen zijn chemisch afval gewoon in de omgeving, waardoor schadelijke milieuvervuiling en gezondheidsgevaren voor de nabije bewoners ontstaan. 
Vroege detectie van gevaarlijke chemische stoffen in de omgeving kan een chemische ramp helpen voorkomen of tenminste mogelijke ernstige gevolgen hiervan zo mogelijk minimaliseren. Daarom wordt er bij het lectoraat onderzoek aan innovatieve chemische sensoren en toepassing hiervan uitgevoerd. Hier wordt er samengewerkt met het lectoraat Advanced Forensic Technologie van Saxion Hogeschool en de politie. Bij dit thema is het lectoraat aangesloten bij het initiatief van de Landelijke Eenheid van de Nederlandse politie ‘Mijn Omgeving’.
 
Gennady Oshovsky
Dr. Dr. Gennady Oshovsky promoveerde in 2006 aan de Universiteit Twente op het proefschrift ‘Supramoleculaire Chemie in Polair Concurrerend Medium’. Daarvoor studeerde hij organische chemie (1991-1996) aan T. Shevchenko Nationale Universiteit van Kiev (Oekraïne) en promoveerde in 1999 aan het Instituut voor Organische Chemie te Kiev op het proefschrift ‘C-Gefosforyleerde Formamidines’.
Tijdens zijn carrière werkte Gennady bij Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) in Frankrijk, Universiteiten van Groningen en Amsterdam, FOM Instituut AMOLF, Hogescholen InHolland en Saxion. Hier werkt(e) hij aan toegepaste, fundamentele en praktijkgerichte projecten samen met innovatieve bedrijven, kennisinstellingen, overheid, brandweer en politie.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.