Menu Zoeken English

Dr. Gennady Oshovsky

Lector Duurzame (Bio)Chemische Innovatie

Gennady Oshovsky is per 15 november 2018 lector Duurzame (Bio)Chemische Innovatie bij Kenniscentrum Duurzame HavenStad. De focus van zijn onderzoek gaat liggen op innovatieve (bio)chemische oplossingen gedreven door vernieuwingsbehoefte en uitdagingen van de Rotterdamse regio, de Hogeschool Rotterdam, de haven en de bedrijven eromheen. De thema’s van het lectoraat zijn op te vatten als: water, duurzaamheid en veiligheid.

 

Water
Nederland en in het bijzonder Rotterdam leeft met water. Water is inspirerend en bijzonder in vele opzichten: voor het leven, voor onze leefomgeving, voor de biologische en chemische processen. Het is heel belangrijk te weten wat er zich in het water rond Rotterdam zich bevindt en wat de Rijn en de Maas naar ons toe brengen. Hier wordt er gekeken naar de verontreinigingen die steeds meer last gaan veroorzaken voor het milieu, zoals PFOA, chlororganische verbindingen, micro- en nanoplastics. Om betrouwbare informatie zo snel mogelijk over het water te kunnen krijgen zijn innovaties nodig. Bij het kenniscentrum werken wij samen met een innovatief bedrijf Medimate om lab-on-a-chip technieken te ontwikkelen voor snelle en nauwkeurige bepaling van meerdere aandachtrekkende stoffen in het water. Verder werken wij aan geavanceerde chemische sensoren die in combinatie met onderwaterdrones veel nuttige informatie online kunnen opleveren over de watersamenstelling en verandering van meren en rivieren in de regio Rotterdam.

Binnen het lectoraat focussen wij ons ook op slimme (bio)moleculen die aandachtrekkende stoffen selectief kunnen binden en aanwezigheid kunnen aantonen. Zulke slimme (bio)moleculen worden verder gebruikt om colorimetrische sensoren en sensorarrays voor watermonitoring te ontwikkelen.

Duurzaamheid
Chemisch en biotechnologisch onderzoek brengt duurzame oplossingen voor een vernieuwend bedrijfsleven. Het lectoraat werkt samen met partners aan (bio)katalytische processen waarmee hoogwaardige chemische producten zo duurzaam mogelijk geproduceerd kunnen worden. Wij focussen ons op het gebruik van vernieuwbare groene stromen uit de regio.
Daarnaast wordt er samen met het lectoraat Procesoptimalisatie- en Intensificatie van het kenniscentrum aan innovatieve reactoren gewerkt om chemische processen duurzamer en efficiënter te laten verlopen en om de modernisatie van bestaande chemische industrie in de regio Rotterdam hiermee te bevorderen.  


Veiligheid
Rotterdam, stad en de haven, is open voor de hele wereld. Veel internationale bedrijven zijn ook gevestigd in de regio. Dat is zeer gunstig voor de economie en de handel, maar hier komen ook ecologische en veiligheidsonderwerpen bij. Bij chemische bedrijven in de omgeving van de stad wordt er met verschillende gevaarlijke stoffen gewerkt, die hoog toxisch, radioactief, zeer ontvlambaar of explosief kunnen zijn. Nog een probleem van de grote stad: door een grootschalig gebruik van vuurwerk en rookbommen komen toxische perchloraten en chloororganische verbindingen in de grond, de lucht en het water zitten. Sterker nog, er komen meer chemische problemen door de georganiseerde criminaliteit. De Rotterdamse haven is bijvoorbeeld een grote opslagplaats voor synthetische drugs die verder naar de hele wereld getransporteerd worden. Illegale laboratoria, die deze synthetische drugs produceren, dumpen zijn chemisch afval gewoon in de omgeving, waardoor schadelijke milieuvervuiling en gezondheidsgevaren voor de nabije bewoners ontstaan. 
Vroege detectie van gevaarlijke chemische stoffen in de omgeving kan een chemische ramp helpen voorkomen of tenminste mogelijke ernstige gevolgen hiervan zo mogelijk minimaliseren. Daarom wordt er bij het lectoraat onderzoek aan innovatieve chemische sensoren en toepassing uitgevoerd. Er wordt ook samengewerkt met het lectoraat Advanced Forensic Technologie van Saxion Hogeschool en de politie. Bij dit thema is het lectoraat aangesloten bij het initiatief van de Landelijke Eenheid van de Nederlandse politie ‘Mijn Omgeving’.
 
Gennady Oshovsky
Dr. Dr. Gennady Oshovsky promoveerde in 2006 aan de Universiteit Twente op het proefschrift ‘Supramoleculaire Chemie in Polair Concurrerend Medium’. Daarvoor studeerde hij organische chemie (1991-1996) aan T. Shevchenko Nationale Universiteit van Kiev (Oekraïne) en promoveerde in 1999 aan het Instituut voor Organische Chemie te Kiev op het proefschrift ‘C-Gefosforyleerde Formamidines’.
Tijdens zijn carrière werkte Gennady bij Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) in Frankrijk, Universiteiten van Groningen en Amsterdam, FOM Instituut AMOLF, Hogescholen InHolland en Saxion. Hier werkt(e) hij aan toegepaste, fundamentele en praktijkgerichte projecten samen met innovatieve bedrijven, kennisinstellingen, overheid, brandweer en politie.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.