Menu Zoeken English

Dr. drs. ir. Christoph Maria Ravesloot

Lector Duurzaam Bouwproces met BIM

Dr. drs. ir. Christoph Maria Ravesloot studeerde architectuur aan de TU Delft en wetenschapsdynamica aan de UvA. Hij promoveerde aan de TU/e op onderzoek naar een managementtactiek voor versnelde realisatie van energieneutrale woningbouw en op interactieve constructieve aangepaste technologie.

Christoph Maria Ravesloot verdiept zich sinds 1992 in zelfsturende en zelflerende management methodes en gebruikt de inzichten om projecten en programma's te versnellen. Bij Hogeschool Rotterdam, kenniscentrum Duurzame Havenstad houdt hij zich bezig met het versnellen van de verduurzaming van de bouwindustrie door gebruik te maken van BIM en andere ICT technologieën.

Christoph Maria Ravesloot is daarnaast persoonlijke Effortless Coach voor managers en ondernemers die vastlopen in hun functioneren, hij onderwijst in Research Methodologie op diverse Master opleidingen en hij werkt aan een monumentale energieplus woningrenovatie met een adaptieve BIM gevel, die zich aanpast aan de esthetische beleving van de voorbijganger.

BIM volwassenheid
Uit een SIA RAAK MKB project Bare House BIM tussen 2010 en 2013, kwam naar voren dat de snelheid van ontwikkeling van BIM te meten zou kunnen zijn door de innovatiesnelheid te definiëren als het quotiënt van BIM volwassenheid en de tijd. Dit onderzoeksproject Barehouse BIM was erop gericht om de ketensamenwerking van MKB-bedrijven in de Regio Rotterdam met het Bouw Informatie Model (BIM) om doeltreffend en duurzaam te kunnen innoveren in de demontabele geïndustrialiseerde woningbouw te verbeteren. Het project is gefinancierd door SIA RAAK MKB. Door aaneensluitende deelonderzoeken van afstudeerders BIM bij het lectoraat is uiteindelijk een methode ontwikkeld voor het meten van de BIM volwassenheid in een organisatie. Een organisatie gaat daarbij verder dan binnen één bedrijf, maar kan partners omvatten die op verschillende manieren aan elkaar verbonden zijn. Hoofdzaak is dat er een intentie is om in en via één BIM model samen te gaan werken aan één product.

De BIM volwassenheid kan met bijna dertig indicatoren gemeten worden. Door middel van een kwantitatieve analyse op deze indicatoren zijn de sterkste tien eruit gefilterd en zijn uit correlatie-onderzoek de sterke van de zwakke indicatoren gescheiden. Hiermee kan iedere organisatie nu zichzelf doorlichten op voorsprong en achterstand ten opzichte van de top van BIM bedrijven in Nederland.

Handelingsbekwaamheid in BIM
Uit vervolg onderzoek naar BIM volwassenheid bij organisaties is de onderzoeksblik gericht op de handelingen van professionals in BIM volwassen samenwerkingen. BIM gerelateerde gedragingen, die bijdragen aan een hoge BIM volwassenheid, worden samengevat onder het begrip handelingsbekwaamheid in BIM. Handelingsbekwaamheid zegt dus iets over de mate van professionaliteit van personen in BIM omgevingen. Dit onderzoeksresultaat leverde inzicht op in wat een junior collega, afgestudeerde HR professional, zou moeten kunnen en weten, om bij zijn intrede in de Nederlandse bouwwereld meteen inzetbaar te zijn om de BIM volwassenheid van de organisatie te verhogen. Dit raakt direct aan het doel en de ambitie van het lectoraat: bijdragen aan het opleveren van de beste BIM professionals van Nederland voor studenten van het Instituut voor de Gebouwde Omgeving IGO van Hogeschool Rotterdam.

BIM en duurzaamheid
Sinds 2010 voert Christoph Maria Ravesloot onderzoek uit naar mogelijkheden om met BIM de verduurzaming van de bouw te versnellen. Aanvankelijk richtte dat onderzoek zich op aspecten in het ontwerpproces als bouwfysica en materiaalgebruik. Later kwamen daar onderzoeksthema’s bij die aspecten als TCO (total cost of ownership), LCCA (life cycle cost analysis), KBA (kosten baten analyse) en MBKA (maatschappelijke kosten en baten analyse) behandelen. Ook werd gekeken naar de milieu-effecten van logistieke bewegingen tijdens de bouwfase zoals van rijdend en hijsend materieel, vrachtwagens en personenauto’s en personenbussen.

21 First century skills voor BIM professionals

De mogelijkheden voor 3D en 4D representatie van gebouwen en gebouwde omgeving kunnen van betekenis zijn op de manier waarop de omgevingswet zal kunnen worden geoperationaliseerd. Naast die technische uitdaging, die daarmee gepaard gaat, is er een organisatorische en cultuur uitdaging: op welke wijze worden verschillende functies en rollen in het vergunningsproces ingepast in nieuwe benodigde competenties, vaardigheden en houding van professionals van overheid en private bouworganisaties?

De koppeling van GIS en BIM aan sensoren en databestanden geeft mogelijk veel inzicht in hoe het vergunningsproces verder vereenvoudigd en geautomatiseerd kan worden.

Robotisering en BIMmificering van NOM renovatie

Om voldoende bouwkapaciteit te creëren voor de Nul Op de Meter renovatie van alle Nederlandse woningen, is automatisering en robotisering van de uitvoerende werkzaamheden nodig. Op welke wijze kan dat, rekening houdend met de snelle ontwikkelingen in de robotisering, worden versneld?

Sensormetingen koppelen aan ontwerp- en bouwprocessen

Veel bouwfysische en bouwtechnische gegevens bestanden en kennis zijn gebaseerd op 2D analoge notatiewijzen en berekeningen. Met de ingebruikname van 3D en 4D visualisatie, modelleer en ontwerptechnieken, is er meer behoefte aan 3D en 4D gegevens bestanden van bijvoorbeeld bouwfysische en bouw constructieve processen. Op welke manier kunnen 3D en 4D meetgegevens van sensoren in bestaande bouwconstructies bijdragen aan 3D en 4D ontwerp, modelleer en visualisatietechnieken?

Publicatie(s)

Van Dr. drs. ir. Christoph Maria Ravesloot

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.