Dr. drs. ir. Christoph Maria Ravesloot

Lector Duurzaam Bouwproces met BIM

Dr. drs. ir. Christoph Maria Ravesloot studeerde architectuur aan de TU Delft en wetenschapsdynamica aan de UvA. Hij promoveerde aan de TU/e op onderzoek naar een managementtactiek voor snelle realisatie van energieneutrale woningbouw en op interactieve constructieve aangepaste technologie.

Christoph Maria Ravesloot bouwde de eerste energieneutrale woning van Nederland in 1994, de eerste gerenoveerde energieneutrale woning van Nederland in 1998 en twaalf andere experimentele gebouwen. Hij verdiept zich sinds 1992 in zelfsturende en zelflerende management methodes en gebruikt de inzichten om projecten en programma's te versnellen. Bij Hogeschool Rotterdam, kenniscentrum Duurzame Havenstad houdt hij zich bezig met het versnellen van de verduurzaming van de bouwindustrie door gebruik te maken van BIM en andere ICT technologieën.

BIM volwassenheid
Uit een SIA RAAK MKB project Bare House BIM tussen 2010 en 2013, kwam naar voren dat de snelheid van ontwikkeling van BIM te meten zou kunnen zijn door de innovatiesnelheid te definiëren als het quotiënt van BIM volwassenheid en de tijd. Dit onderzoeksproject Barehouse BIM was erop gericht om de ketensamenwerking van MKB-bedrijven in de Regio Rotterdam met het Bouw Informatie Model (BIM) om doeltreffend en duurzaam te kunnen innoveren in de demontabele geïndustrialiseerde woningbouw te verbeteren. Het project is gefinancierd door SIA RAAK MKB. Na afronding SIA RAAK MKB Barehouse BIM is BIM verder ontwikkelt in Concept House Village, 2nd Skin, waarbij een gemoduleerd gevelconcept ontwikkeld werd, dat in onderdelen in een BIM bibliotheek kan worden opgenomen en vanwaaruit gekoppeld kan worden aan een 3D model in BIM. Het 3D model moet gebaseerd kunnen worden op een PointCloud (puntwolk) uit een 3D scan van gebouwen.

Door aaneensluitende deelonderzoeken door afstudeerders BIM bij het lectoraat is uiteindelijk een spanmethode ontwikkeld voor het meten van de BIM volwassenheid in een organisatie. Een organisatie gaat daarbij verder dan binnen één bedrijf, maar kan partners omvatten die op verschillende manieren aan elkaar verbonden zijn. Hoofdzaak is dat er een intentie is om in en via één BIM model samen te gaan werken aan één product.

De BIM volwassenheid kan met ruim dertig indicatoren gemeten worden. Door middel van een kwantitatieve analyse op deze indicatoren zijn de sterkste tien eruit gefilterd en zijn uit correlatie-onderzoek de sterke van de zwakke indicatoren gescheiden. Hiermee kan iedere organisatie nu zichzelf doorlichten op voorsprong en achterstand ten opzichte van de top van BIM bedrijven in Nederland.

Deze spantechniek is toegepast als inleiding op het BIM congres praktijkdag in de Jaarbeurs in Utrecht in 2016 en op het BIM congres in de Verkadefabriek in Den Bosch in 2016. Christoph Maria Ravesloot is dagvoorzitter van beide jaarlijks terugkerende congressen, waarbij nieuwe ontwikkelingen worden gedeeld met de

Handelingsbekwaamheid in BIM
Uit vervolg onderzoek naar BIM volwassenheid bij organisaties is de onderzoeksblik gericht op de handelingen van professionals in BIM volwassen samenwerkingen. BIM gerelateerde gedragingen, die bijdragen aan een hoge BIM volwassenheid, worden samengevat onder het begrip handelingsbekwaamheid in BIM. Handelingsbekwaamheid zegt dus iets over de mate van professionaliteit in BIM omgevingen. Dit onderzoeksresultaat leverde inzicht op in wat een junior collega, afgestudeerde HR professional, zou moeten kunnen en weten, om bij zijn intrede in de Nederlandse bouwwereld meteen inzetbaar te zijn om de BIM volwassenheid van de organisatie te verhogen. Dit raakt direct aan het doel en de ambitie van het lectoraat: bijdragen aan het opleveren van de beste BIM professionals van Nederland voor studenten van het Instituut voor de Gebouwde Omgeving IGO van Hogeschool Rotterdam.

De tien belangrijkste vragen die indicatoren voor hoge handelingsbekwaamheid in BIM onderzoeken, zijn op dit moment:

  • binnen uw organisatie aan deze BIM afspraken gehouden?
  • wordt binnen uw organisatie gewerkt volgens deze BIM rollen?
  • wordt binnen uw organisatie gewerkt volgens een BIM protocol?
  • communiceert u binnen uw organisatie over het BIM model?
  • wordt BIM gebruikt in uw primaire bedrijfsprocessen?
  • is binnen uw organisatie een BIM protocol aanwezig?
  • worden binnen uw organisatie afspraken gemaakt over de BIM-informatie uitwisseling?
  • worden binnen uw organisatie gegevens uit het BIM model gedeeld?
  • deelt u de door u ingevoerde informatie uit het BIM model?
  • gebruikt u BIM om beter samen te werken met interne collega’s?

BIM en duurzaamheid
Sinds 2010 voert Christoph Maria Ravesloot onderzoek uit naar mogelijkheden om met BIM de verduurzaming van de bouw te versnellen. Aanvankelijk richtte dat onderzoek zich op aspecten in het ontwerpproces als bouwfysica en materiaalgebruik. Later kwamen daar onderzoeksthema’s bij die aspecten als TCO (total cost of ownership), LCCA (life cycle cost analysis), KBA (kosten baten analyse) en MBKA (maatschappelijke kosten en baten analyse) behandelen. Ook wordt gekeken naar de milieu-effecten van logistieke bewegingen tijdens de bouwfase zoals van rijdend en hijsend materieel, vrachtwagens en personenauto’s en personenbussen.

Het onderzoek naar duurzaamheid en BIM is nu ondergebracht in het thema opschaling van duurzame renovatie naar Nul Op de Meter (NOM, NetZero Renovation). Uit onderzoek in samenwerking met het lectoraat bij Inholland in Alkmaar (innovatiemodellen Duurzame Energie iDE) blijkt dat BIM een onderscheidende rol zou kunnen spelen bij het versneld renoveren van bestaande woningen naar NOM.

Klik hier voor de internetcolumns van lector Christoph Maria Ravesloot op de website van Het Nationaal BIM Platform en zijn publicaties.

Klik hier voor zijn openbare les.

Publicatie(s)

Van Dr. drs. ir. Christoph Maria Ravesloot

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.