Dr. Florian Cramer

Lector nieuwe media en hun impact op kunst en design

Als lector onderzoekt hij hoe nieuwe media het beroepenveld van gevestigde visuele ontwerpers en kunstenaars veranderen.

Het gaat hier niet slechts om nieuwe techniek, maar de culturele veranderingen in het gebruik van media die het werkveld radicaal veranderen: bij voorbeeld door Open Source, gebruikers die als ‘prosumers’ zelf creatieven worden, globalisering en outsourcing van creatief werk door het Internet, de ICT-isering van media en communicatie bij voorbeeld door e-publishing (in plaats van kranten, tijdschriften en boeken op papier) en sociale media (in plaats van traditionele massamedia). Op basis van dit onderzoek ontwikkelt hij perspectieven en best practices voor en met het onderwijs en het beroepenveld.

Publicatie(s)

Van Dr. Florian Cramer

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.