Menu English

Arjan Karssenberg

Associate Lector Sustainable Architecture and Urban Design

Arjan Karssenberg heeft na zijn opleiding 6 jaar als ontwerper bij het Office for Metropolitan Architecture (OMA, Rem Koolhaas) gewerkt (IJ-plein, danstheater, Almere, La Villette etc). Daarna is hij samen met Peter Wienberg zijn eigen duurzame architecten- en ingenieursbureau KWSA gestart.

Naast zijn rol als ontwerper heeft Arjan veel projecten ge├»nitieerd, studies geleid, moderne duurzaamheid ontwikkeld, artikelen geschreven en concepten ontwikkeld. De kaswoningen in Culemborg zijn van zijn hand, een project waar moderne duurzaamheid op basis van bio-klimatisch ontwerpen bijzondere vorm heeft gekregen. Comfort met groen, licht, lucht en ruimte zijn hoofdthemas in zijn werk. Nadat hij in 2009 de minor Duurzaam Integrale Bouwtechniek heeft gestart op Hogeschool Rotterdam, is hij in 2011 gestart als associate lector met als hoofddoel een conceptuele woning met hogeschool-studenten te ontwikkelen en te realiseren in Concept House Village, een wijk die integraal-duurzaam moet worden.

Over het onderzoeksdomein

Het programma van Sustainable Building Technology (SBT) is onderdeel van het onderzoeksdomein Sustainable Architecture and Urban Design. Het onderzoeksdomein SBT richt zich op ontwerpen en uitwerken van integraal duurzame projecten en begeeft zich op de terreinen van bouwfysica en duurzame installatietechniek, duurzame constructies en duurzame bouwtechnieken.

De missie van het onderzoeksdomein is om integraal aan duurzame projecten te werken en kennis over bio-klimatisch ontwerpen gericht op comfort met groen, licht, lucht en ruimte te ontwikkelen en uit te dragen.

De visie luidt als volgt: Duurzaamheid is een essentieel onderdeel van de bouwkunde. Het staat aan de basis van ruimtelijke ordening, architectuur, bouwtechniek, constructies, gebouw-installaties en de uitvoering. SBT gaat niet alleen over minimaal energieverbruik, maar juist over het inspelen op alle facetten van duurzaamheid, dus ook bijv. grondstofgebruik, C2C, leefmilieu, waterhuishouding, ecologie en mobiliteit en wel voor de gehele levenscyclus.

De doelstelling is met hogeschoolstudenten integraal-duurzame gebouwen en wijken ontwikkelen door nieuwe kaders voor de bouwtechniek op te stellen. Met die kaders komen tot ontwerpen waarbij duurzaam-technische uitwerkingen ontwikkeld worden. Concepten worden ontwikkeld voor integraal bouwkundige, installatietechnische en constructieve oplossingen. Daarbij wordt gezocht naar manieren om gebouwen en wijken meer leefbaar, milieubewust, energiezuinig, herbruikbaar, zelfvoorzienend of zelfs energieleverend te maken.

Onderzoeksthema's

Bij dit onderzoeksdomein wordt onderzoek gedaan binnen de volgende thema's:

Compact versus flexibel bouwen

Compact bouwen vraagt minder grondstoffen en minder energie. Compact maar wel comfortabel. Een klein, compact gebouw geeft ook minder ruimtebeslag. Afgewogen zal moeten worden dat er wel een bijzondere, ruimtelijke en multifunctionele oplossing gezocht wordt.

Bio-based en recycled 

Opbouw uit natuurlijke of gerecyclede materialen, waardoor een gebouw met een minimale milieubelasting wordt gerealiseerd. Het kader is dat alle materialen bio-based en/of gerecycled zijn. Er wordt een lijst opgesteld van materialen die nu nog onmogelijk binnen dit kader vallen. Onderzocht wordt of dit in de toekomst wel tot de mogelijkheden gaat behoren. Lijst vormt basis voor nader onderzoek.

Hergebruik: demontabiliteit van constructies 

De volgende vragen komen aan de orde: is demontabel gelijk aan herbruikbaar? Wat zijn (constructieve) voorwaarden, om elementen her te gebruiken? Wat is de levensduur van een demontabel constructie-element uit hout? Wat zijn de voor- en nadelen van demontabele knopen in een constructie (m.b.t. krachtsverloop)?

Meetinstrumenten duurzaamheid van constructies 

Het onderzoek richt zich op de vraag, hoe in verschillende projectfases van schetsontwerp tot bouwvoorbereiding de duurzaamheid van draagconstructies op een toepasselijke manier gemeten en beoordeeld kan worden. Hierbij moet zowel de materiaalkeuze en hoeveelheid als ook de systeemkeuze en de bijbehorende beperkingen of vrijheden mee gewogen worden.

Koppelen functies/stromen 

Inventarisatie stromen van alle functies met hoeveelheden: welke onderdelen zitten in het gekoppelde systeem; wat zijn de grenzen van het systeem; wat zijn de uit- en ingaande stromen; wat zijn de processen binnen het systeem; MFA (material flow analyses) en sankey diagrammen van nu en na koppelingen. Optimale verhoudingen van te koppelen functies bepalen. Vooral gericht op gebouwniveau. Hoe zijn koppelingen daadwerkelijk te maken.

Comfort 

BF onderzoek in SBT richt zich op comfort/energie/binnenklimaat. Hierbij wordt onderbouwd en in samenhang met bouwtechniek en constructie het binnenklimaat geoptimaliseerd, eerst op hoofdlijnen en daarna specifiek doorrekenen varianten. Na realisatie van de conceptuele woning meten van comfort/energie/binnenklimaat en na het monitoren: concluderen en documenteren.

­čŹ¬

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen