Menu Zoeken English

Prof. Dr. Walter Baets

Lector Values Based Leadership

Prof. Dr. Walter Baets is lector Values Based Leadership bij Kenniscentrum Business Innovation. Baets zijn onderzoek richt op de wijze waarop ondernemers en managers in het (grotere) mkb hun eigen normen en waarden méér kunnen inzetten om hun organisaties te vernieuwen en maatschappelijke impact te realiseren.

Values based leadership beoogt een brug te slaan tussen de abstracte alternatieve economische modellen en de praktische sturing van organisaties. Het plaatst de ontwikkeling van economische activiteiten in een breder perspectief: kiezen op grond van morele afwegingen, streven naar maatschappelijke impact en organiseren via een open netwerk.

Het nieuwe lectoraat Values Based Leadership onderzoekt de wijze waarop in het mkb missiegedreven leiderschap kan worden versterkt. In de hedendaagse dynamiek van technologie en concurrentie kunnen bedrijven alleen overleven en vernieuwen, wanneer een moreel kompas richting geeft. Maar niet alle ondernemers en managers zijn in staat als leiders vanuit hogere doelen hun medewerkers te helpen om werkelijke waarde – voor henzelf, klanten, anderen, de maatschappij - te creëren. Het lectoraat zal zich richten op de vraag hoe het mkb waarden in kan zetten als bron voor innovatie en maatschappelijke impact.

Achtergrond

Walter Baets is emeritus hoogleraar aan de Graduate School of Business van de Universiteit van Kaapstad, waar hij de decaan en de Allan Gray Chair was in Values Based Leadership. Als consultant was hij actief in zes landen op twee continenten, op het gebied van de "zinnige" organisatie (waarden, doel, impact), het creëren van innovatie-ecosystemen, bedrijfsmodel-innovatie. Hij richtte de eerste Business School in Rusland op en voor de Europese Unie en de Liga van Arabische Staten creëerde hij een school in de Euro-Mediterrane regio (gevestigd in Granada). Walter promoveerde aan de Warwick Business School. Hij publiceerde meer dan 10 boeken en is al twee decennia een gewaardeerde spreker. Naast lector bij Hogeschool Rotterdam is Walter kwartiermaker van de Eindhoven Engine Academy.

Publicatie(s)

Van Prof. Dr. Walter Baets

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen