Menu Zoeken English

Dr. Jelle van Baardewijk

Lector Bedrijfsethiek

Jelle van Baardewijk is lector Bedrijfsethiek bij Kenniscentrum Business Innovation. Jelle onderzoekt de problematiek van ethische bewustwording en kijkt daarbij in het bijzonder naar het mkb.

Momenteel is er een maatschappelijke trend gaande waarin Nederlanders steeds hogere eisen stellen aan elkaars gedrag. Deze hogere eisen zijn bijvoorbeeld te zien in de toegenomen intolerantie voor discriminatie, ecologische verwaarlozing en belastingontwijking. Ook op het werk, als consument en wat betreft de inrichting van de gehele economie stellen we hogere eisen. Niet langer vertrouwen we erop dat de marktwerking altijd efficiënt en waardenneutraal welvaart schept. Er lijkt een groeiende behoefte te zijn aan een zekere beteugeling van marktmechanismen.

Lector Jelle van Baardewijk zal de problematiek van ethische bewustwording gaan onderzoeken en in het bijzonder kijken naar het mkb. Welke morele dilemma’s spelen er in het bedrijfsleven en hoe kunnen we daar verstandig mee omgaan? Denk aan de spanning tussen duurzaamheid en omzetgroei, vaste banen en flexibele contracten, individuele en collectieve verantwoordelijkheid, lokaal versus globaal produceren. Dit zijn spanningen die mkb-ondernemingen in toenemende mate zullen raken en daarom vragen om onze aandacht.

Hoe verstandig om te gaan met de nieuwe eisen die consumenten stellen, met de organisatie van verantwoordelijkheid op ketenniveau? Wat is de rol van ondernemingen en wat vraagt om medewerking van overheden? Dit zijn de vragen die Jelle van Baardewijk verder zal oppakken in zijn onderzoek, dat overigens ook met behulp van docenten en studenten zal worden ondernomen. Als lector zal Jelle van Baardewijk de ethische vragen van het bedrijfsleven ook helpen terug te ‘vertalen’ richting het onderwijs.

Achtergrond

Jelle van Baardewijk studeerde filosofie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en Berlijn. Hij promoveerde op een onderzoek naar het wereldbeeld en de morele houding van bedrijfskundestudenten. Hij spreekt en schijft regelmatig over economie, onderwijs en maatschappij in de media. Samen met filosoof Ad Verbrugge redigeerde hij de bundels Waartoe is de universiteit op aarde? (2014) en Onderwijs in tijden van digitalisering (2017). Tevens is hij co-auteur van het boek Het Goede Leven en de Vrije Markt dat als eindexamenboek filosofie wordt gebruikt van 2019 tot 2022 op het vwo. Met dat boek won hij tevens de Socrates Wisselbeker voor beste publieksboek filosofie 2018.

Naast zijn werk als lector aan de hogeschool is Jelle van Baardewijk als filosoof verbonden aan de faculteit sociale wetenschappen van de Vrije Universiteit. Hij geeft colleges in de ‘maatschappelijke bestuurskunde’ en begeleidt scripties op het snijvlak van ethiek, beleid en bedrijf. Bovendien is hij verbonden aan Centrum Èthos, een centrum voor onderzoek, debat en onderwijs naar maatschappelijke transformaties.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.