Menu English

Vragen uit de openbare les van Kees Klomp

Beantwoord door de lector

Tijdens de openbare les van Kees Klomp op 11 november kregen de aanwezigen de mogelijkheid vragen te stellen aan de nieuwe lector. De vragen heeft hij hieronder beantwoord.

Heeft u ook een vraag voor Kees Klomp? Bezoek zijn lectorenpagina of neem contact met hem op.

Naar openbare les pagina van Kees Klomp

Vragen beantwoord door Kees Klomp

Gesteld tijdens de openbare les

Maatschappelijke doelen (welzijn, kwaliteit van leefomgeving) en persoonlijke doelen (welbevinden, geluk) ontwikkel je op exact dezelfde wijze als zakelijke doelen (welvaart, geld). Je moet denken en doen in winst en verlies. Neem biodiversiteit. Je gaat dan eerst inventariseren wat je winst- en verliesrekening is op het gebied van biodiversiteit. Vervolgens ga je strategieën en activiteiten bedenken en implementeren om het verlies te minimaliseren en de winst te maximaliseren. Net zo lang totdat je een positief resultaat bereikt. Het is dus een kwestie van kiezen. Je kiest er als ondernemer voor om je bedrijfsvoering inclusief en integraal te maken. Of om allerlei niet-zakelijke impact (die je per definitie wel maakt) te externaliseren.

We moeten ons niet blindstaren op multinationals. Van alle bedrijfssoorten zijn deze het meeste vergroeid met het huidige systeem. Ze gaan pas veranderen als het systeem in elkaar is gestort. Te laat. Ik focus me liever op de vele andere bedrijven die deze transitie wel snel en soepel kunnen maken. Denk bijvoorbeeld aan de vele familiebedrijven. 

SDG’s zijn een prima handleiding voor inclusiever en integraler opereren. Verre van perfect, maar een prima begin om meer levenscentrisch of mensheidcentrisch te leren denken en doen.

Over houding. Hoe stimuleren we een open, ontvankelijke houding bij mensen? Hoe zorgen we ervoor dat mensen zich anders – actiever – gaan verhouden tot hun menselijke en natuurlijke leefomgeving? Hoe zorgen we er voor dat mensen hun individualistische norm vervangen voor een mutualistische norm; zonder daarbij te vervallen in dogmatiek?

Een hoofdrol. Betekeniseconomie = bewustzijn.

Ja. Er zijn twee mega-uitdagingen. De eerste is de weg van economie naar ecologie plaveiden. De tweede is de weg van het hoofd naar het hart plaveiden. Om liefdevol, respectvol om te gaan met iets/iemand moet je eerst een betekenisvolle relatie ervaren.

Zeker. Niks mis met good ol’ Covey. 

Binnen de huidige curricula en structuren niet of nauwelijks. Dit vereist een fundamentele verandering van de wijze waarop we lessen inrichten.

Zeker. Neoliberalisme is een kernprobleem.

Op dit moment de eerste. Als het aan mij ligt het laatste.

Nou en of. Filosofie zou net als ecologie een verweven onderdeel van de economie-opleidingen moeten worden. Hoe pluralistischer hoe beter!

Door bij de praktijk van vandaag te beginnen. We moeten stoppen om studenten op te leiden in een luchtledige wereld. We moeten vertrekken bij de realiteit die klimaatverandering heet en op zoek gaan naar het economievak/businessvak van de toekomst; gebaseerd op dit nieuwe uitgangspunt. Dat verandert álles!

Wat mij betreft moeten we veel meer kruisbestuivingen tussen/met andere opleidingen creëren. We hebben een existentieel probleem, geen economisch probleem. Je kunt economie niet zien en behandelen als autonoom gebied. Hoe meer contact er komt tussen verschillende opleidingen en verschillende perspectieven op de wereld; hoe meer studenten leren.

Die is er volop. Maar die kan me niet intensief en inclusief genoeg zijn.

Hartstochtelijk mee eens. Hoe vroeger we beginnen om onze kinderen de verweven realiteit van het leven te leren, hoe beter. Wat mij betreft beginnen we al in de kleuterschool met ecologielessen! 

De existentiële crisis geldt voor iedereen. Voor studenten, docenten, wetenschappers, bestuurders, ambtenaren, ondernemers. De houding-uitdaging die centraal staat bij Betekeniseconomie is universeel.

Eens. De overheid zit ook vast in het huidige systeem. Vandaar dat de niche zo belangrijk is; mensen die de status quo uitdagen en bedwingen met nieuwe ideeën en initiatieven.

De overheid is gewoon één van de stakeholders. Geen hoofdrolspeler. Dat is belangrijk. We leggen nu veel te veel macht en initiatief bij de overheid. Er is veel ruimte om als burger of bedrijf regie te nemen. We zijn net begonnen met een onderzoek waarin we dit aan het toepassen zijn.

Niet concreet, maar ik ambieer het zeer.

Die zijn er volop. Sterker nog; als ik de transitietheorie van Loorbach als leidraad neem, zie ik binnen afzienbare tijds een volledige versmelting van Betekeniseconomie en Circulaire Economie. Circulaire Economie vertrekt vanuit het bestaande regime en Betekeniseconomie vertegenwoordigt de onderstroom.

New Economics Lab

Dit pilotproject beoogt het hoger economisch onderwijs te helpen een transitie in te zetten van ‘klassiek denken’ naar ‘nieuw denken’ over economie. 

Meer over New Economics Lab 

Heel graag. Mijn collega Remko van der Pluijm is ook actief met gamification. Doen dus!

Volledig. Het zijn dit soort fundamentele disrupties die ons écht verder gaan helpen.

Heel goed punt. Helemaal mee eens. Ik ga op zoek naar andere taal. 😊

Dat is het al. Ik heb onlangs een boek samengesteld samen met Shinta Oosterwaal: THRIVE. Daarin hebben we 20+ denkers verzameld die het nieuwe, existentiële economische denken vertegenwoordigen. Kate is daar een van.

Ook dat kan me niet inclusief genoeg zijn. Hoe kleiner we de kloof tussen HBO en MBO en tussen HBO en WO maken, hoe beter dat wat mij betreft is.

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen