Menu Zoeken English

Onderwijs

Waar Prof. Dr. Walter Baets bij betrokken is

Living labs

Walter Baets is de intitiator, mentor en onderzoeker van 5 pilot Living Labs binnen de HRBS. Een Living Lab is een ecosysteem, waar alle partijen bij elkaar komen (bedrijven, studenten, docenten, onderzoekers, politiek) om in co-creatie en open innovatie, samen, gebruik makende van hun collectieve intelligentie, oplossingen uit te werken voor moeilijke (wicked) problemen, die er toe doen.

Deze pilots hebben o.a. als doel bij te dragen aan onderwijsvernieuwing, impact, co-creatie en open innovatie. Deze vijf pilots worden gemonitord, om dan na afloop, te worden veralgemeend, binnen en buiten de HR. 

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen