Ga direct naar de content

Zelfmanagement en Participatie

Onderzoekslijn van Kenniscentrum Zorginnovatie

In de onderzoekslijn Zelfmanagement en Participatie staat het bevorderen en beter ondersteunen van zelfmanagement en participatie bij mensen met chronische aandoeningen centraal. Ook het beter bekwamen van professionals in het realiseren van gezamenlijke zorg en het bevorderen van participatie maakt deel uit van de onderzoekslijn.

De onderzoekslijn Zelfmanagement & Participatie heeft vier hoofdthema’s:

 1. Jongeren met chronische aandoeningen: transitie naar volwassenheid & transitie in zorg
 2. Aan het werk komen en blijven
 3. Diversiteit in participatie (Disability Studies)
 4. Ondersteuning van Zelfmanagement & Participatie door zorgverleners.

Projecten

Binnen deze onderzoekslijn
 • Academische Werkplaats Autisme

  De Academische Werkplaats Autisme Samen Doen! heeft als doel de participatie van mensen met autisme in de samenleving te verbeteren.

 • Betere transitie bij diabetes

  Voor jongeren met diabetes is het een grote uitdaging om een goed leven te combineren met een goede diabetesregulatie. Dit project biedt hen ondersteuning.

 • Cadenza: overplaatsingen in de laatste levensfase

  Onderzoek in Regionaal Palliatief Centrum Laurens ‘Cadenza’; overplaatsingen en besluitvorming bij zorg in de laatste levensfase.

 • Client Centred Care

  Client Centred Care staat volop in de belangstelling in de verloskunde, maar hoe maak je dit begrip tastbaar en werkbaar?

 • Dit is ons leven

  De geboorte van een meervoudig complex gehandicapt kind heeft een enorme impact op het leven van het gezin. In dit project wordt een film gemaakt die deze impact weergeeft.

 • Epilepsie Groei-wijzer

  Bij jongeren met epilepsie verloopt de overgang van jeugd naar volwassenheid vaak moeilijker dan bij jongeren zonder epilepsie. Voor hen wordt de Epilepsie Groei-wijzer ontwikkeld.

 • Leerwerkgemeenschap Diversiteit

  Leerwerkgemeenschap voor kennisdeling op het terrein van diversiteit, pedagogiek en didactiek binnen Hogeschool Rotterdam.

 • Meer dan handig

  Een onderzoek naar de impact van hulpmiddelen op het leven van gebruikers. De onderzoekers hebben zich gericht op hoe hoortoestellen, armprothesen en incontinentiemateriaal.

 • Methodiekbeschrijving slachtoffers 'loverboys' in de JeugdzorgPlus

  Voor meisjes en jonge vrouwen die slachtoffer zijn of dreigen te worden van seksueel misbruik, uitbuiting en mensenhandel en die worden opgenomen, is een gespecialiseerd behandelaanbod nodig.

 • NURSE-CC: Zelfmanagement en verpleegkundigen

  Verpleegkundigen zijn bij uitstek toegerust om mensen met chronische aandoeningen te ondersteunen bij het dagelijks leven, oftewel zelfmanagement.

 • Ontwikkelen leerboek en online leeromgeving voor hbo-verpleegkundigen

  Het team van NURSE-CC schrijft een leer- en werkboek over zelfmanagementondersteuning voor de bachelor Verpleegkunde.

 • Op Eigen Benen

  Een verzameling van onderzoeks- en ontwikkelprojecten rondom jongeren met chronische aandoeningen in hun voorbereiding op volwassen worden en de transitie naar de volwassenenzorg.

 • Participeren met autismespectrumstoornis

  Dit onderzoeksproject richt zich op de arbeidsparticipatiemogelijkheden van jongvolwassenen en volwassenen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS).

 • Participeren met hiv

  De onderzoekers van dit project maken de participatieproblemen van mensen met hiv inzichtelijk.

 • Review arbeidsparticipatie chronisch zieken

  Welke interventies effectief zijn gebleken om de arbeidsparticipatie te bevorderen van mensen met een chronische (lichamelijke) aandoening?

 • SPRiNG: Sterk gestart in de Zorg

  Er wordt gekeken naar de oorzaken van uitval onder verpleegkundigen. Daarnaast wordt een instrument ontwikkeld om dreigende overbelasting van beginnende verpleegkundigen sneller te herkennen.

 • Tot de kern

  Een onderzoek naar hoe Stichting Fibula haar beleidsdocument de komende jaren meer tot uitvoering kan laten komen.

 • TraJect

  Om jongvolwassenen met lichamelijke beperkingen naar (passend) werk te begeleiden is een interventie ontwikkeld.

 • Transitie naar moederschap

  Om als verloskundige aan te sluiten bij de gedachten en besluitvorming van aanstaande moeders worden de zorgbehoeften van zwangeren en de mogelijkheden van verloskundigen onderzocht.

 • Universal Design for Learning

  Is diversiteit aan toetsen mogelijk is om zo als student te kunnen voldoen aan de voorwaarden voor het verkrijgen van een hoogwaardig diploma?

 • WoonWijzer

  In het kader van de Academische Werkplaats Autisme Samen Doen! gaan Kenniscentrum Zorginnovatie en haar samenwerkingspartners een WoonWijzer ontwikkelen, waarin bestaande en nieuwe kennis over wonen wordt gebundeld en toegankelijk wordt gemaakt.

 • Zelfmanagement bij orale antitumortherapie

  In hoeverre kunnen verpleegkundigen ondersteunen bij het zelf innemen van medicijnen tegen kanker, zodat dit veilig gebeurt en patiënten het behandelschema volgen?

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.