Menu Zoeken English

Project ‘Oudere migranten met vergeetachtigheid of dementie’ van start

15 april 2019

Op donderdag 18 april vindt de startbijeenkomst van het samenwerkingsproject ‘Oudere migranten met vergeetachtigheid of dementie’ plaats in Rotterdam. Het project is voor en samen met thuiswonende oudere migranten met een Marokkaanse, Turkse, Surinaamse en Kaapverdische achtergrond die vergeetachtig zijn of dementie hebben en hun familie. Welke wensen en behoeften hebben deze ouderen en hun familie om als oudere goed thuis te blijven wonen?

In dit tweejarige project worden thuiswonende oudere migranten met vergeetachtigheid of dementie en hun familie ondersteund in de Rotterdamse wijken Delfshaven en Feijenoord. Deze ouderen zijn vaak niet goed in beeld bij zorg- en welzijnsinstellingen met een aanbod voor ouderen met dementie. Veelal worden zij binnen de familie opgevangen en verzorgd, wat niet altijd goed gaat.

Er is nog veel onwetendheid over dementie bij migrantenfamilies. Ook sluit het zorg- en welzijnsaanbod niet altijd goed aan op de behoeften van migrantenouderen en hun familie. Hierdoor krijgen de ouderen geen passende zorg. De familie wil het zelf oplossen en raakt vaak overbelast. Hulp wordt pas ingeschakeld wanneer het echt niet meer gaat. Om dit probleem te voorkomen is het van belang dat ouderen eerder door de hulpverlening worden bereikt om ondersteuning te bieden. Dit project draait om de vraag hoe hulp eerder kan worden ingezet en hoe deze aan kan sluiten bij de wensen en behoeften van oudere migranten met dementie en hun familie.

Onze aanpak

Daarvoor wordt in beide wijken een zogenoemd ‘lerend netwerk’ opgericht. Dit netwerk bestaat uit professionals uit zorg en welzijn, vrijwilligers, buurtbewoners, onderzoekers, docenten en studenten. Zij gaan samen kijken welke voorzieningen er in de wijk zijn voor ouderen met dementie en hun mantelzorgers en of het nodig is die beter toegankelijk te maken. Ook worden er interviews gehouden met deze ouderen en hun familie over hun behoeften en wensen. De netwerken maken vervolgens een plan van aanpak voor de betreffende wijk. In het tweede projectjaar worden deze plannen uitgevoerd. Een klankbordgroep van ervaringsdeskundigen kijkt en denkt mee.

Wilt u meedoen of meer weten?

Kom dan naar de startbijeenkomst op donderdag 18 april van 14:30 tot 17:00 uur in Huis van de Wijk Post West, Tidemanstraat 80, Rotterdam of neem contact op met de projectleider Marina Jonkers via M.D.J.Jonkers@hr.nl of 010 794 41 55.

Samenwerkingspartners en financiers

Het project is een samenwerkingsproject van SOLKenniscentrum ZorginnovatieLaurensSPIORMOB Rotterdam RijnmondAlzheimer Nederland afdeling Rotterdamgemeente Rotterdam en Movisie. Het project wordt gefinancierd door ZonMw, programma Memorabel met steun van Alzheimer Nederland.

                

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.