Ga direct naar de content

Over Kenniscentrum Zorginnovatie

Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam wil met hoogwaardig praktijkgericht onderzoek van waarde zijn voor het onderwijs, de praktijk en de wetenschap. Dat het kenniscentrum daar ook in slaagt blijkt uit de prachtige evaluatie in het najaar van 2015 van een externe evaluatiecommissie. De lectoren en (docent)onderzoekers voelen zich daardoor gesterkt om de impact van het werk de komende jaren verder te verhogen.

Toon:

Visie van het kenniscentrum

Vanuit het perspectief van mensen die veel of vaak met zorg te maken hebben gaat het niet enkel om zorginhoudelijke onderwerpen. Het gaat om meedoen, werken, wonen, leren, algemene dagelijkse levensverrichtingen (zoals jezelf aankleden, eten of wassen), sporten en dergelijke.

Hoe doe je mee, hoe kun je beter omgaan met gezondheidsproblemen? Hoe krijg je (meer) regie over het zorgproces én wat kun je zelf doen om je gezondheid te verbeteren? Het is de visie van het kenniscentrum dat er op deze terreinen nog winst te boeken valt: dat professionals beter toegerust kunnen worden, dat professionals uit diverse sectoren een relevante bijdrage kunnen leveren aan verbetering van zorg en gezondheid, en dat kennis over praktijkveranderingen sneller moet doordringen in de relevante opleidingen.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.