Ga direct naar de content

Over Kenniscentrum Zorginnovatie

Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam wil met hoogwaardig praktijkgericht onderzoek van waarde zijn voor het onderwijs, de praktijk en de wetenschap. Dat het kenniscentrum daar ook in slaagt blijkt uit de prachtige evaluatie in het najaar van 2015 van een externe evaluatiecommissie. De lectoren en (docent)onderzoekers voelen zich daardoor gesterkt om de impact van het werk de komende jaren verder te verhogen.

Toon:

Strategie van het kenniscentrum

Het kenniscentrum wil haar doelen realiseren door, gebaseerd op praktijkgericht onderzoek, kenniscreatie en kenniscirculatie op gang te brengen tussen opleidingen, beroepspraktijk en wetenschap.

Daarbij wil het kenniscentrum primair de betrokken professionals ondersteunen. Ze werkt samen met burgers (al dan niet cliënt of patiënt), docenten, studenten en professionals uit lokale, regionale en (inter)nationale organisaties, bedrijfsleven en kennisinstellingen. Door het werken in deze multidisciplinaire teams is het mogelijk om elkaars kennis beter te benutten en tot werkelijke vernieuwing te komen. Vernieuwingen die op evidentie zijn getoetst, die toepasbaar en implementeerbaar zijn in de praktijk en die een antwoord vormen op de vragen van burgers en professionals.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.