Ga direct naar de content

Evidence-Based Care

Onderzoekslijn van Kenniscentrum Zorginnovatie

In het hele gezondheidszorgveld is de laatste jaren veel aandacht voor evidence-based care. Deze onderzoekslijn ondersteunt professionals en professionele praktijken in het zorgvuldig, expliciet en oordeelkundig gebruik te maken van het best beschikbare bewijs. Uiteraard gecombineerd met de kennis en ervaring van de professional en ervaringskennis en waarden van patiënten.

In deze onderzoekslijn gaat het om het traceren of zelf ontwikkelen, testen en implementeren van evidence-based kennis en outcome measurement. Dit doet het kenniscentrum voor alle opleidingen van het Instituut voor Gezondheidszorg (Logopedie, Verpleegkunde, Fysiotherapie, Verloskunde en Ergotherapie). Ook worden docenten en social workers ondersteund met deze kennis.

Projecten

Binnen deze onderzoekslijn
 • Bakerpraatjes

  Heb je als zwangere een puntige buik? Dan wordt het vast een jongetje! Een ronde buik? Dan wordt het een meisje. Literatuur- en praktijkonderzoek naar bakerpraatjes.

 • Betekenissen van pijn en fysiotherapie

  Kennis over de betekenis die mensen aan pijn geven is belangrijk voor de fysiotherapie. Het gedrag van de patiënt kan op basis van deze betekenis beter worden ingeschat en besproken.

 • Bewegen naar beter

  In de toekomst wordt een verdere toename van suikerziekte en hart- en vaatziekten verwacht. Beide ziektes kunnen grote consequenties hebben voor de gezondheid en het dagelijks functioneren en de kwaliteit van leven.

 • Diagnostiek van pijnmechanismen

  Er wordt onderzocht hoe zorgverleners hun diagnostiek zo kunnen vormgeven, dat zij de juiste diagnose kunnen stellen bij mensen met chronische pijn.

 • Documentatie en uitkomsten van verpleegkundige zorg

  Onderzoek naar potentieel vermijdbare complicaties en bijbehorende omgevingsfactoren, en zorg voor veelvoorkomende diagnoses en de invloed van gestandaardiseerde documentatie hierop.

 • Dutch Feather Squadron app

  Kenniscentrum Zorginnovatie heeft onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor het ontwikkelen van een Nederlandstalige app om auditieve vaardigheden te testen bij kinderen.

 • e-Health toepassingen binnen de fysiotherapie

  In dit programma onderzocht hoe e-Health binnen de fysiotherapie toegankelijk te maken voor de praktijk, zodat patiënten digitaal contact kunnen hebben met de fysiotherapeut.

 • Het meten van EBP competenties

  Om resultaten van het vernieuwde onderwijs over en onderzoeksvaardigheden te kunnen evalueren is het doel de kennis en vaardigheden van studenten en docenten te bepalen.

 • Jongeren met een gehoorbeperking in het hoger onderwijs

  Een onderzoek naar hoe ervaringen en taalvaardigheden het studiesucces van jongvolwassenen met een gehoorbeperking beïnvloeden.

 • Ontwikkeling Dutch Position Statement

  Het ‘Dutch Position Statement AVP’ zal professionals handvatten bieden bij het identificeren, diagnosticeren en behandelen van kinderen met mogelijke auditieve verwerkingsproblemen.

 • Pijnstillende effecten van fysiotherapie

  Binnen dit onderzoeksproject wordt in twee promotieonderzoeken gekeken naar de mogelijkheid om via visuele stimulatie pijnstillende effecten te bereiken bij mensen met klachten over lage rug- en/of nekpijn.

 • Relaties tussen pijn en bewegen

  Het onderzoek richt zich op bewegingsstoornissen ter hoogte van de schouder-arm bij mensen met ‘subacromiale pijnklachten’.

 • SPRiNG: Sterk gestart in de Zorg

  Er wordt gekeken naar de oorzaken van uitval onder verpleegkundigen. Daarnaast wordt een instrument ontwikkeld om dreigende overbelasting van beginnende verpleegkundigen sneller te herkennen.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.