Menu Zoeken English

Passende begeleiding naar waardig werk

Wat werkt?
12 november 2021

Wat zijn de succesfactoren en valkuilen bij het begeleiden van mensen naar passend werk? Een groep professionals bestaande uit werkgevers, welzijnsinstellingen, begeleiders, beleidsadviseurs, docenten en onderzoekers ging met deze vraag aan de slag. Ze ontmoetten elkaar tijdens een hybride bijeenkomst die was georganiseerd door de themagroep inclusie van Breed Platform Arbeid. Vanuit Hogeschool Rotterdam is lector Paul van der Aa verbonden aan dit platform, een samenwerkingsverband van lectoren die vanuit verschillende hogescholen in het land praktijkgericht onderzoek doen op het brede terrein van arbeid. Het thema van de bijeenkomst, die aan het begin van de maand plaatsvond, had het thema ‘passende begeleiding naar waardig werk’.

 

"Het gevoel van warmte en veiligheid mist vaak bij de officiële instanties.""

Best practice

De locatie van de bijeenkomst was ‘best practice’ sociaal onderneming en restaurant Heilige Boontjes in Rotterdam, waar jonge Rotterdammers de kans krijgen werkervaring op te doen en hun leven weer op de rails te krijgen. De eerste presentatie ging dan ook over deze onderneming. Daarna verzorgden de lectoren van de aangesloten hogescholen presentaties over algemene inzichten in succesfactoren en valkuilen voor passende begeleiding (Paul van der Aa, Hogeschool Rotterdam), inclusieve arbeidstoeleiding vanuit meervoudig perspectief (Lineke van Hal, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) en het re-integratietraject ‘Traject aan het Werk’ (Harald Miedema, Hogeschool Rotterdam).

Familiegevoel

Twee ervaringsdeskundige onderzoekers van Bureau Meetellen uit Amsterdam reflecteerden op de presentaties. Zij onderschreven de belangrijkste inzichten uit onderzoek, maar voegden ook punten toe die meer nadruk zouden mogen krijgen: laat werkzoekende zelf hun ambities uitspreken en geef ze vertrouwen en inzicht in de regels en mogelijkheden. Kortom: leg nadruk op ‘gewoon’ menselijke belangstelling van ondersteuners ‘voorbij de procedures en standaarden’. En dat is precies wat er gebeurt bij Heilige Boontjes. Hier wordt gestreefd naar een veilige plek en ‘familiegevoel’: een plek waar in eerste instantie ruimte is voor persoonlijke aandacht. Dit gevoel van warmte en veiligheid is namelijk wat juist vaak mist bij de officiële instanties. Verder benadrukten de onderzoekers het belang van het betrekken van ervaringsdeskundige onderzoekers en respondenten bij het ontwerpen en uitvoeren van onderzoek. Op deze manier kunnen de vragen mogelijk beter aansluiten bij de onderwerpen die voor respondenten zelf belangrijk zijn, met passend taalgebruik en passende bejegening.

Met het oog op vervolgonderzoek hadden de deelnemers zelf ook een aantal opmerkingen en aanbevelingen. Ze adviseerden bijvoorbeeld om ervaringsdeskundig onderzoekers standaard lid te maken van het onderzoeksteam en om de professionals van de toekomst competenties te bieden om in hun toekomstige professies bij te dragen aan een inclusieve arbeidsmarkt.

Bekijk voor meer informatie over dit onderwerp de pagina van het Lectoraat Inclusieve Arbeid.  

 

Links

om verder te lezen

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen