Menu Zoeken English

Openbare les lector Carlos van Kan

Openbare les Carlos van Kan | 20 april 2021

Carlos van Kan is vanaf januari 2020 werkzaam als lector ‘Pedagogiek’ bij Kenniscentrum Talentontwikkeling aan Hogeschool Rotterdam. Zijn openbare les staat in het teken van het belang van pedagogische professionaliteit.

Het belang van pedagogische professionaliteit: Bewustzijn, legitimeren & handelen

Een leerling vraagt om hulp bij een opdracht. De leraar twijfelt: wat zal ik doen? Aan de ene kant denkt de leraar dat het goed zou zijn om deze leerling even aan de hand mee te nemen en alles stap voor stap nog eens uit te leggen. Aan de andere kant zou het ook wel eens goed voor de leerling kunnen zijn om op zichzelf teruggeworpen te worden en het even zelf uit te zoeken. De leraar denkt er heel kort over na en maakt een beslissing: deze keer doe ik dít. 

De dagelijkse onderwijspraktijk van leraren zit vol met afwegingen waarin er geen eenduidig goed of fout is. Afhankelijk van de leerling en de context zouden beide kanten van de afweging verdedigbaar kunnen zijn. Leraren nemen voortdurend beslissingen waarbij ze zich moeten baseren op hun kunde en praktische wijsheid. Het gaat dan niet zozeer om het wel of niet toepassen van regels, maar veeleer om de vraag 'Wat vind ik op dit moment voor deze leerlingen in deze situatie het meest in hun belang, en waarom vind ik dat?'.   

Om deze vraag te beantwoorden hebben leraren pedagogische professionaliteit nodig. Pedagogische professionaliteit stelt leraren in staat verschillende belangen van leerlingen te zien, hun handelen vanuit onderwijspedagogische idealen te verantwoorden en hun onderwijs vanuit deze idealen vorm te geven. In deze openbare les wordt het belang van pedagogische professionaliteit belicht aan de hand van de waarde van de school, de waarden van de leraar en het waarderen van de leerling. Het lectoraat ‘Pedagogische professionaliteit van leraren’ wil samen met de lerarenopleidingen (weer) werk maken van onderwijspedagogiek.  

Programma

Volgt

Locatie

Volgt

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen