Menu Zoeken English

Kenniscafé: Ontmoeting in de wijk

10 oktober 2019

Het kenniscafé is dé plek waarin de Werkplaats verschillende perspectieven en kennisbronnen samenbrengt en we gezamenlijk zoeken naar oplossingsrichtingen in het sociaal domein.

Hoe kunnen we onmoeting en innovatie versterken op lokaal niveau? De afgelopen twee jaren hebben bewoners, ondernemers en professionals uit beleid, praktijk, veiligheid en onderwijs gewerkt aan de toekomst van de Rotterdamse buurt Coolhaveneiland onder begeleiding van het werkteam Innovatie & Ontmoeting. Volgens de stappen ‘delen, duiden en doen’ hebben de betrokkenen uit de wijk met elkaar geleerd (community learning) en zijn gezamenlijke doelstellingen gerealiseerd.  

Tijdens het kenniscafé 'Ontmoeting in de wijk' gaan we met elkaar in gesprek over de verschillende ervaringen die we hebben opgedaan. De werkwijze en leeropbrengsten uit Coolhaveneiland vormen de opmaat voor dit gesprek. Hoe zijn we te werk gegaan? Wat heeft gewerkt en wat ging moeizaam? Op welke manier zijn leerpunten in je eigen praktijk en wijk te gebruiken als je een duurzame community wilt opstarten?

Sprekers
Najat Kaabouni (Hogeschool Rotterdam) presenteert het proces en de opbrengsten.
Willem Beekhuizen (Beekhuizen Bindt) begeleidt ons in de navolgende ontmoeting met elkaar.

 

Praktische informatie

Datum  donderdag 10 oktober 2019
Tijd 16.00 uur tot 18.00 uur (inloop vanaf 15.45 uur) 
Locatie Atrium in de Laagbouw van Hogeschool Rotterdam - MP.L.00.502
Adres Museumpark 40, Rotterdam - Routebeschrijving

 

Dit kenniscafé vormt de eerste in een serie van vier kenniscafés die de Werkplaats najaar 2019 organiseert. 
Sinds 2016 is de Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid actief. De werkplaats is een samenwerkingsverband gericht op het brede sociale domein in de regio Zuid-Holland Zuid. Verschillende partners, werken samen aan maatschappelijke vraagstukken;  onderzoeks- en onderwijsinstellingen, gemeenten, partners in zorg- en welzijn, burgers en cliënten trekken samen op. Kenniscentrum Talentontwikkeling doet mee vanuit Hogeschool Rotterdam. De Werkplaats organiseert regelmatig kenniscafés om actuele thema’s te bespreken en samen te leren in het sociale domein.

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen