Menu Zoeken English

Kenniscafé: Intergenerationele overdracht

12 december 2019

Het kenniscafé is dé plek waarin de Werkplaats verschillende perspectieven en kennisbronnen samenbrengt en we gezamenlijk zoeken naar oplossingsrichtingen in het sociaal domein.

Meer informatie volgt zo spoedig mogelijk. In ons magazine lees je uitgebreid over vijf eerdere edities:
bit.ly/2YladgG

Dit kenniscafé vormt de eerste in een serie van vier kenniscafés die de Werkplaats najaar 2019 organiseert. 
Sinds 2016 is de Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid actief. De werkplaats is een samenwerkingsverband gericht op het brede sociale domein in de regio Zuid-Holland Zuid. Verschillende partners, werken samen aan maatschappelijke vraagstukken;  onderzoeks- en onderwijsinstellingen, gemeenten, partners in zorg- en welzijn, burgers en cliënten trekken samen op. Kenniscentrum Talentontwikkeling doet mee vanuit Hogeschool Rotterdam. De Werkplaats organiseert regelmatig kenniscafés om actuele thema’s te bespreken en samen te leren in het sociale domein.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.