Ga direct naar de content

Scale up

Onderzoekslijn van Kenniscentrum Innovatief Ondernemerschap

De start up is inmiddels een succesvolle onderneming en het is tijd voor de volgende stap; opschalen. Ondernemingen kunnen op verschillende manieren groeien; organisch, overnames of door samenwerking. Voor de eerste twee opties is veel geld benodigd, in het laatste geval zal een gezamenlijke strategie gevormd moeten worden die voor beide organisaties voordelen biedt.

Binnen deze onderzoekslijn focussen we op het netwerk. Wat maakt start ups en bestaande mkb-bedrijven in staat op te schalen?

Onder deze onderzoekslijn vallen de volgende deelvragen: 

 • Hoe benutten innovatieve scale ups hun dynamische capaciteiten met het innovatiekompas?
 • Wat stelt start ups in staat op te schalen door middel van netwerken?
 • Welke bijdrage levert het smart industry concept aan het opschalen van MKB in de maakindustrie?
 • Welke condities in het ecosysteem maken van een innovatieve start up een succesvolle scale up?

Projecten

Binnen deze onderzoekslijn
 • Innovatiekompas

  Innovatie staat hoog op de economische, academische en politieke agenda. Het overgrote merendeel van de managers en ondernemers wereldwijd erkennen dat innovatie voor hen enorm belangrijk is. Er wordt veel aandacht besteed aan het ontwikkelen, maar het gaat vaak mis bij het gebruik of de implementatie van de innovaties.

 • Succesvol overnemen

  Ieder jaar vinden er veel fusies en overnames plaats. Helaas mislukken veel overnames. Zachte faalfactoren kunnen hiervan de oorzaak zijn. In dit onderzoek worden deze factoren onderzocht en wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van een soft due diligence check.

 • Risicomanagement

  De ontwikkeling van risicomanagement heeft een grote impact op alle sectoren. Vooral na de financiële crisis is de noodzaak van risicomanagement alleen maar duidelijker geworden. Ondanks dat de aandacht voor risicomanagement toegenomen is, ontbreekt het aan simulatiegames met educatieve doeleinden rondom dit onderwerp.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.