Ga direct naar de content

Bedrijfsovername

Minor+

De komende jaren verkopen naar schatting jaarlijks 10.000 babyboomers de familiebedrijven of eigen ondernemingen. Dit schept enorme kansen voor startende ondernemers binnen de familieonderneming, maar ook voor starters zonder ondernemende ouders. Uit onderzoek blijkt dat meer dan 90% van de bedrijfsovernames slagen, terwijl dit percentage voor start-ups lager dan 50% is.

Iedereen, uit welke beroepsgroep ook, krijgt te maken met overnames. Denk bijvoorbeeld aan twee ziekenhuizen die samengaan, een afdeling die opgaat in een grotere afdeling, of een overname van een onderneming door een andere onderneming. Helaas verloopt niet iedere overname succesvol. Uit onderzoekblijkt namelijk dat van de overnames een groot deel mislukt. Gevolg is dat ondernemingswaarde die in vele jaren is opgebouwd verloren gaat, evenals de potentiĆ«le basis voor innovatieve producten en diensten.

Een overname biedt bijvoorbeeld de mogelijkheid tot het verkrijgen van toegang tot nieuwe technologie, licenties, netwerk en een groter marktaandeel. Een beter inzicht in het complexe proces van bedrijfsoverdracht en de valkuilen die daarbij spelen, bezien vanuit verschillende disciplines, vergroot het succes van een overname en voorkomt waardevernietiging.

Meer informatie

Over deze minor+
Wat leren de studenten?

De minor+ bedrijfsovername gaat in op zaken zoals overnamemotieven, het aspect strategiebepaling (in aanvulling op overnamemotieven), het waarderen van de over te nemen onderneming en het optimaal juridisch en fiscaal structureren van de transactie rondom het kopen en verkopen van een onderneming. Studenten stellen een bedrijfsovernameplan op voor de kopende partij, waar bovenstaande zaken helder en volledig worden uiteengezet voor de ondernemer. Voor het verkrijgen van synergievoordelen wordt aandacht geschonken aan de persoonlijke ontwikkeling van de student als ondernemer en het creatieve proces tot ontwikkeling van een innovatief idee voor een dienst of product.

Het succesvol overnemen of overdragen van een onderneming is een uitdagend proces, waarvoor kennis vanuit verschillende disciplines binnen het economisch domein benodigd is. Het Instituut voor CommerciĆ«le Economie (COM), het Instituut voor Financieel Management (IFM), het Instituut voor Bedrijfskunde (IBK) en het Kenniscentrum Innovatief Ondernemerschap (KcIO) brengen deze kennis samen. In multidisciplinaire teams worden de verkregen inzichten in de praktijk toegepast. Relevante vakgebieden zijn onder andere Finance, HRM, Ethiek, Change Management. 

Inhoud & programma

In deze minor+ wordt begonnen met een onderzoek naar de slaag- en faalfactoren bij bedrijfsoverdrachten. De student neemt hierbij een kritische houding aan, analyseert een aantal recente bedrijfsovernames en bekijkt welke slaag- en faalfactoren hierbij speelden. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek voorzien zij medestudenten en docenten door middel van workshops en papers van een degelijke kennisbasis op dit terrein.
 
Vervolgens gaat de student op basis van deze kennis aan de slag met een actueel bedrijfsoverdracht-vraagstuk. Dit kan bijvoorbeeld een ondernemer zijn die zich afvraagt hoe hij een door hem geplande bedrijfsovername het beste kan uitvoeren. Terwijl de student hiermee aan de slag gaat zal hij of zij merken dat er behoefte ontstaat aan kennis uit diverse vakgebieden.

Toetsing

Gedurende het proces levert de student de volgende beroeps- en kennisproducten op:

  • Verkenning: Een paper en workshop over slaag- en faalfactoren bij bedrijfsoverdracht;
  • bedrijfsovernameproces: Een advies met betrekking tot een geplande bedrijfsoverdracht;
  • bedrijfsovernameproces: Een advies met betrekking tot de waarde van de over te nemen onderneming;
  • implementatie: Een Business Plan voor het realiseren van de beoogde waarde toevoeging vanuit een nieuwe bedrijfscombinatie;
  • onderzoek: een praktijkonderzoek in opdracht van een van de opdrachtgevers.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.